Güncel
Şehitlerimiz
Barikat
Kültür
Tarih
Kitaplar
Dizi Yazılar
Görüşler
Linkler
Ana Sayfa
 
Arşiv
Makale Dizini


 

 

Devrimci Yenilenme Örgütlü Katılım, Emek Seferberliği ve Görev Çağrısıdır

F. Kızılırmak

Devrimci sosyalist hareketimiz, bütünsel bir devrimci sıçramanın, yeni ve büyük devrimler dalgasının, işçi sınıfı, tüm emekçiler ve ezilenlerin sömürüsüz bir dünya umudunun yaşadığımız coğrafyada önünü açma hedefiyle yürüyor. Bu yürüyüşümüzde, devrimci yenilenme, yolumuzu aydınlatan temel perspektifimizdir.
Devrimci yenilenme, içinde bulunduğumuz yeni tarihsel sürecin devrimci dinamiklerinin, bir büyük devrimci çıkış yaratacak tarzda yeniden ayağa kaldırılmasıdır. Bu zorunluluğun kavrmanması ve yanıtlanmasıdır.
Devrimci yenilenme, reel sosyalizmin çöküşü ile birlikte dizginsiz ve sınırsız hale gelen emperyalist-kapitalizmin, emekçi insanlığı ekonomik, politik, sosyal, kültürel ve moral yıkımına sürükleyen politika ve uygulamalarını; bu temelde gelişen yeni tarihsel süreci devrimci eleştiri temelinde anlama, bilince çıkarma ve devrimlerle karşılama çağrısıdır.
Devrimci yenilenme, bilimsel sosyalizmin tarihsel deneyimlerini ve birikimini yeniden bütün boyutlarıyla çözümleme ve sosyalizmin daha ileri düzeyini yaratma çağrısıdır.
Devrimci yenilenme, reel sosyalizmin çöküşünün ve kapitalist dünya sisteminin yeni tarihsel sürecinin kesişmesi ile birlikte, ülkemiz ve dünya sol ve emek güçleri arasında ortaya çıkan, insanlığın bugününe ve geleceğine ilişkin bilinç bulanıklığına ve ideolojik-teorik, politik keşmekeşe, ideolojik yenilenme-sıçrama yoluyla, bilimsel sosyalist aydınlanma süreci yaratarak müdahale çağrısıdır.
Devrimci yenilenme, proletarya ve emekçileri yeniden hayatın öznesi haline getirecek, hayatı devrimler yoluyla, devrimci eylem yoluyla tüm hücrelerine değin sarsacak, yeniden biçimlendirecek, politik ataleti kıracak bir devrimci pratik müdahalenin, toplumsal çelişkilerin her bir görünümü üzerinden bütünlüklü ve devrimin güncelliğini esas alarak yaratılması çağrısıdır.
Devrimci yenilenme, kolektif-katılımcı irade oluşumu ile merkeziyetçi uygulamayı esas alan politik-askeri bir devrimci partinin inşası çağrısıdır.
Devrimci yenilenme, bütünlüklü devrimci kişiliğin ve özne olma bilincinin özünü oluşturduğu devrimci insan tipinin yaratılması çağrısıdır.
Bütün bu özellikleriyle, devrimci yenilenme, dünya devriminin inşasına kendi cephemizden özne olarak katılma çağrısıdır.
Ülkemizi, halkı, ulusu, bugünümüzü ve geleceğimizi devrimci temelde inşa etme çağrısıdır. Sosyalist toplum hedefimizin köşe taşlarını yaşanan sosyalizm deneyimlerinin ışığında, yeniden oluşturma çağrısıdır. Gericiliğin belirlediği ve doğmatik-sekter solun ve sol liberalizmin de bir parçası haline geldiği boğucu, karamsar toplumsal atmosferin parçalanması çağrısıdır.
Hayatın dışına düşen ve bu nedenle devrimci değişim gücünü yitiren, içe dönük politika yapan, etik olarak bozulan, cemaatleşme eğilimi ve şef-kişi tapınmacılığı ile sakatlanmış örgüt anlayışının-pratiğinin aşılması çağrısıdır. Tüketici ve mürit devrimci olma konumundan uzaklaşma, devrimci özne olma çağrısıdır. Örgütsüzleşme, yönsüzleşme, toplumsal parçalanmanın bir unsuru haline gelme tavrı ve eğilimine karşı, örgütlenme, netleşme, yaşamın ve devrimci sosyalizmin yeniden devrimci temelde inşası pratiğinin kurucusu olma çağrısıdır.
Devrimci yenilenme, bütün bunlar için ayağa kalkma çağrısıdır.
Bu büyük dava büyük bir devrimci enerjinin yaratılmasını, büyük devrimci potansiyellerin harekete geçirilmesini, örgütlü ya da örgütsüz tüm devrimcilerdeki ataletin kırılmasını, kendini devrimin yapıcısı olarak görmek isteyen her insanın devrimci savaşım ve örgütlülük yoluyla seferber edilmesini ve militan devrimci bir savaşımı zorunlu kılıyor.
Tam da bu noktada, devrimci yenilenme her şeyden önce, sosyalizmin her cephede güçlü biçimde inşası için örgütlü katılım, emek seferberliği ve görev çağrısı anlamına geliyor.
Bu bağlamda, örgütsüz devrimciler, sol-emek yanlısı mücadele arayışı içinde olanlar, devrimci yenilenme perspektifini-çağrısını karşılıksız bırakmamalı, devrimci yenilenme sürecinin öznesi olmalıdırlar.
Devrimci yenilenme, hayatla sosyalizmi buluşturmanın, örgütlü mücadelenin ve devrimci özne olmanın ihtiyacını duyan her devrimciyle, her sol-emek yanlısı insanla buluşma çağrısıdır.
Devrimci sosyalizm gücünü-saflarını, yeni ufuklar taşıyan, militan mücadele enerjisi ile dolu devrimcilerin, emekçilerin katılımı ile büyütecektir.
Devrimci yenilenme çizgisi, devrimci sosyalistlere yeni bir başlangıcın ufkunu çiziyor, uzun yılların ataletini, biriktirdiği sıkıntıları aşmanın yolunu gösteriyor. Nereden başlamalıyız sorusuna yanıt veriyor.
Devrimci yenilenme, devrimci sosyalist hareket açısından yeniden inşa süreci ve devrimci sosyalist militanın kendini bu çizgi temelinde yeniden yaratması mücadelesi olarak biçimlenecektir. Başlangıç noktası ve sürecin özü budur.
Bu noktada, devrimci yenilenme, devrimci sosyalistler için dağınıklığı, kendiliğindenciliği, mevcut ölçüleri ve çalışma temposunu her düzeyde aşmayı ve büyük bir emek seferberliğine girişmeyi zorunlu kılıyor. Hayatın her alanında devrimci politikanın sıradan uygulayıcılığıyla yetinmemek, bulunulan her noktada devrimci ilişkileri egemen kılan, kurumlaştıran, kendini bu perspektifle donatan kurucu yapılar yaratma, kurucu militanlar olma sorumluluğu ile karşı karşıyayız.
Devrimci sosyalizm bunu başarmanın dinamiklerine sahiptir. Devrimci sosyalistler tüm olanaklarını, güçlerini örgütlü bir tarzda ortaya koyarak, seferber ederek, görev alarak, görev isteyerek, büyük bir enerji ortaya çıkaracaklardır.
Emekçi insanlık mevcut karanlık tabloya mahkum değildir şiarı ile yola çıkıyoruz.
Değiştireceğiz ve devrimin özgürleştirici çizgisini, rüzgarını yaşama egemen kılacağız. Öyleyse, devrimci yenilenmeyi örgütlemek için görev başına, emek seferberliğine... 

 

 

 

 

sbarikat07@gmail.com
Devrimci Sosyalist Barikat / Aylık Sosyalist Dergi
Yönetim Yeri: Nurtepe Mah. Cemre Sk. No: 2 Kağıthane-İstanbul