Güncel
Şehitlerimiz
Barikat
Kültür
Tarih
Kitaplar
Dizi Yazılar
Görüşler
Linkler
Ana Sayfa
 
Arşiv
Makale Dizini


 

 

35. Sayı - Kasım 2005

Politeknik eğitim, birçok bilimi içine alan eğitim olarak da anlamlandırılabilir. Biraz daha açmaya çalışırsak, eğitimin zihinsel ve bedensel yönlerini bir arada alan, ne tek başına, ne de mesleki eğitim değildir. Politeknik eğitim, yapılan işin neden ve nasıllarını, sonuçlarını verir. Kısacası, politeknik üniversitelerinin tarihsel olarak da anlamı büyüktür.
Hatırlanacaktır; bundan iki ay önce ülkemizde 12 Eylül faşist cuntası protesto edildi. Aradan geçen uzun yıllara rağmen, sokaklarda estirilen polis terörü, 12 Eylül'ün güncelliğinden bir şey kaybetmediğini gösteriyordu. Ama 12 Eylül gibi cuntalar sadece bize özgü değildir. Dünyanın birçok köşesinde emekçilere karşı yapılan bu darbeler, milyonlarca insanı işkencelerden geçirerek, katlederek, idam sehpaları kurarak halk düşmanı yüzünü ortaya koymuştur.
Elbette bütün "demokrasiyi koruma" demagojilerine rağmen, bu yapılanlar kapitalist sistemin rayına oturtulması, bir avuç asalağın sömürüsünü daha iyi sürdürmesi içindir. Oligarşi ve emperyalizmin komutası altındaki ordu, çoğunlukla önce ülkede tanklarını yürütür, genel bir katliam, baskı sürecini kurar, daha sonra da geri çekilir ve yerini uşaklarına bırakır. Bazı ülkelerde bu geri çekilmeler kendiliğinden yaşanırken, bazılarında ise halk direnişleri etkili olmuştur.
Bilindiği gibi, 1945'de Alman işgalinden kurtuluşun ardından emperyalizm ve işbirlikçilerine karşı Komünist Parti önderliğinde harekete geçen Yunan halkının direnişi vahşice bastırılır. Ancak iç savaşın ardından suskunluk dönemi uzun sürmez. Emekçi Yunan halkı 1960'lara doğru tekrar devrimci güçlerin etrafında birleşmeye başlar ve halkın yükselen tepkisi burjuvazide rahatsızlık yaratır. Nihayet, 21 Nisan 1967'de burjuvazi ordu ile birlikte "Albaylar Cuntası"nı örgütler. Albay Papadopulos önderliğindeki askeri hükümet daha ilk anda darbenin niteliğinin anti-komünist olduğunu açıklar.
Yunan emekçi halkına karşı büyük bir saldırı başlamıştır. Devrimciler cezaevlerine atılır, işkencelere maruz kalır; kışlalarda, hapishanelerde binlerce işçi ve öğrenci sorgulanır, bazıları sorgusuz sualsiz öldürülür. Ancak direniş de gelişir. Direnişin başını komünistler çekmekte ama bu kez sosyal-demokratlar ve diğer güçler de sürece katılmaktadır. Direniş aynı zamanda silahlı bir nitelik taşır.
Cunta daha ilk andan itibaren sert bir direniş tavrı ile karşı karşıya kalır. Silahlı direniş cuntaya açık destek verenler dışında, geniş kesimlerce benimsenir.
Bu arada, toplumun her kesiminde olduğu gibi, öğrenci gençlik içerisinde de hareketlilik artmaktadır. Sonunda, Yunanistan Üniversiteli Öğrenciler Birliği, 15 Kasım 1973'te, Atina'daki Politeknik Üniversitesi'ni işgal eder. Öğrenciler, üniversitedeki olanakları kullanarak radyo yayınları ile seslerini Yunan halkına duyururlar. İşgalin ertesi günü, polis ve askeri birlikler üniversite bahçesinde öğrenciler üzerine ateş açar ve 16 öğrenciyi katleder. Ancak cuntanın katilleri bununla yetinmez, okulun duvarlarını tanklarla yıkarak üniversiteye girer. Yirmi öğrenci de burada katledilir. Polisle çatışmalar ara sokaklarda devam eder. Bu arada üniversitede öğrenciler mikrofonlarla seslerini çığlığa çevirirken, kendilerine dönen tanklara aldırış bile etmezler.
Politeknik Direnişi, Yunanistan tarihinde cuntaya karşı militan duruşuyla önemli bir yer tutar.
Direniş sonucunda 75 öğrenci katledilmiş, birçok öğrenci ve emekçi yaralanmıştır. Bilindiği gibi daha sonradan kurulan Yunan devrimci örgütlerinden 17 Kasım, ismini bu olaydan almıştır.
Sonuç olarak 17 Kasım Politeknik direnişi, özellikle bir üniversite direnişi olarak dünya tarihinde çok önemli bir yere sahiptir. Cunta koşullarında yapılan bu son derece cesaretli ve kararlı çıkış, tarih boyunca unutulmayacaktır. Türkiye devrimci gençlik hareketinin ve genel olarak devrimcilerin bu tarihsel olaydan çıkaracakları dersler sonsuzdur.

 


 

 

 

 

 

sbarikat07@gmail.com
Devrimci Sosyalist Barikat / Aylık Sosyalist Dergi
Yönetim Yeri: Nurtepe Mah. Cemre Sk. No: 2 Kağıthane-İstanbul