Güncel
Şehitlerimiz
Barikat
Kültür
Tarih
Kitaplar
Dizi Yazılar
Görüşler
Linkler
Ana Sayfa
 
Arşiv
Makale Dizini


 

 

35. Sayı - Kasım 2005

BASINA VE İŞÇİ-EMEKÇİ HALKLARIMIZA
Son günlerde işçi ve emekçi kitle hareketine, hak ve özgürlük mücadelesine dönük kapsamlı saldırılar, fiili uygulamaların yanı sıra yeni hukuki biçimlere bürünerek geliştiriliyor. Bunun en güncel örneği, yeni Terörle Mücadele Yasa Tasarısı'dır. Sırtını ABD ve AB tarafından yapılan, saldırgan antiterör yasalarına dayayan tasarı, emperyalist odaklarla işbirliği halinde, yeni hak gasplarına yöneliyor. Bu tasarının Genelkurmay talimatıyla, Kürt halkının meşru mücadelesine ve sokağa dönük linç saldırılarıyla paralel olarak hazırlanması saldırgan karakterini saldırgan karakterini bütün açıklığıyla sergiliyor.
TMY tasarısının temel amacı, gözle görülür düzeyde gelişen işçi, emekçi ve halk hareketlerini baskı, yasak ve zor yoluyla etkisiz hale getirmek ve bu yolla bir itaat toplumu yaratmak. Öyle ki, yasa tasarısı öz olarak söz, eylem, örgütlenme özgürlüğü kapsamındaki her davranışı, devletin siyasi konseptine uymuyorsa "terör" suçu ilan ediyor. İşçi-emekçi halkların temel haklarını hedefleyen, bu hakları kullanmak isteyen herkese zehir etmeyi amaçlayan bir anlayış ve uygulama dayatılıyor.
Yapılan suç tanımına göre, grev hakkını kullanmak isteyen işçi, yıkıma karşı evini savunan emekçi, YÖK'e karşı çıkan öğrenci, demokratik taleplerini dile getiren Kürt halkı, "suçlu ve terörist" sayılıyor. Sayısız konu ve durumda, kimin suçlu, kimin terörist sayılacağı ise polisin ve mahkemelerin vicdanına, yani keyfine bırakılıyor. Dahası, terörle mücadelede yer alan devlet kuvvetlerinin yargılanmasının önü kapatılarak, sokak infazlarının, işkencenin, kaybetmelerin önü açılıyor.
Türkiye halkları mevcut TMY uygulamalarından dolayı, fütursuz saldırganlık ortamının yabancısı değildir. Ortada yeni bir TMY tasarısı yokken de, sayısız ilde sırf basın açıklamalarına, devrimci cenazelerine katıldığından dolayı, sadece son aylarda yüzlerce insan gözaltına alındı, onlarcası tutuklandı. Kürt halkına, devrimci-sosyalistlere ve demokratik kurumlara dönük, devlet eliyle linç saldırıları düzenlendi. Sayısız kentte adı konulmamış OHAL ilan edildi. Şimdi ise bu zorbalık ortamı ve egemenler eliyle sürdürülen teröre, daha güçlü yasal dayanaklar hazırlanıyor. Sendikalar, dernekler, kitle örgütleri, partiler ya da devlet icazetinin birazcık dışına çıkanlar, hak ve özgürlük alanına dönük daha ciddi bir saldırının menzilindeler.
Bizler, yeni TMY tasarısıyla geliştirilen haksız saldırılar ve özgürlük alanımıza müdahale karşısında sessiz ve tepkisiz kalmayacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz. Mevcut TMY tasarısı ve tüm antidemokratik yasalar karşısında, haklılığımızdan aldığımız güçle mücadeleyi büyüteceğiz. Biliyoruz ki, özgürlüklerimizi kanlı ellerin çizdiği sınırlar içerisinde değil, fiili-meşru mücadelemizi geliştirerek kazanabiliriz. Biliyoruz ki, bugüne kadar elde edilen sınırlı haklar da böyle kazanılmıştır. Tüm işçi-emekçi, ezilen halklarımızı da, özgürlüklerin düşmanı TMY tasarısı ve tüm antidemokratik yasalar karşısında harekete geçmeye çağırıyoruz.

TERÖRLE MÜCADELE YASA TASARISI KARŞITI BİRLİK
BDSP, Bilinç ve Eylem, ÇGD, ÇHD, HKM, DHP, DDSB, DEHAP, EHP, EKB, ESP, Halkevleri, İLPS, HKP, İşçi Mücadelesi, Kaldıraç, ÖMP, Partizan, PSAKD Kadıköy Şubesi, SODAP, SDP, Tekstil-Sen, TÖP, PD.Duruş, TUYAB, DİSK Limter-İş

TMY Tasarısı Söz ve Basın Özgürlüğünün Düşmanıdır...

Terörle Mücadele Yasası TÜYAP kitap fuarının son günü devrimci kurumlar ve basın kuruluşları tarafından protesto edildi.
Çıkarılmaya çalıştıkları Yeni TMY ile en temel haklarını kullanan kişilere terörist damgası vurmayı hedefleyen egemenler, devrimci basın yayın kuruluşlarını da susturmak istiyor. Böyle bir uygulamayı kabul etmeyeceklerini, halkın haber hakkı olduğunu belirten devrimci kurumlar ve basın kuruluşları bu saldırıyı 16 Ekim 2005 Pazar günü saat 14:00'te İstanbul/Beylikdüzü TÜYAP önünde, kitap fuarının son gününde basına yönelik saldırıyı protesto etti.
HKM'lerin de destek verdiği eylemde "Söz, Eylem, Örgütlenme Özgürlüğü İstiyoruz", "Söz, Eylem, Örgütlenme Hakkımız Engellenemez", "Sosyalist Basın Susturulamaz", "Baskılar Bizi Yıldıramaz", "Faşist Yasalar Değil, Demokratik Haklar" sloganları atıldı.
Yere serilen bir gazetenin üzerine Sosyalist Barikat ve devrimci yayınlar konularak üzerine temsili zincir konuldu. Basın açıklamasında bu yasayla basına ve demokratik haklarını kullanan kişilere dönük saldırıya dikkat çekildi. Eyleme basın metininin okunmasının ardından sloganlarla son verildi. 


 

 

 

 

 

sbarikat07@gmail.com
Devrimci Sosyalist Barikat / Aylık Sosyalist Dergi
Yönetim Yeri: Nurtepe Mah. Cemre Sk. No: 2 Kağıthane-İstanbul