Güncel
Şehitlerimiz
Barikat
Kültür
Tarih
Kitaplar
Dizi Yazılar
Görüşler
Linkler
Ana Sayfa
 
Arşiv
Makale Dizini


 

 

36. Sayı - Aralık 2005

36. sayımızı 2005 yılının son ayında çıkarıyoruz.
Bu sayımızda özellikle Şemdinli saldırısı ve Kürt halkının direnişi, hâlâ devam etmekte olan protesto eylemleri geniş bir yer kaplıyor. Fransa’dan Arjantin’e ve Şemdinli’ye dek uzanan çizgi her bakımdan umut verici bir yeni sürecin ilk adımlarını müjdeliyor.
Esasen bizzat kendisi bir “birlik” hareketi olarak doğan ve gelişen Devrimci Sosyalist Hareketin bu konudaki perspektifleri de bu sayımızda yer alıyor.
Tarımla ilgili yazılarımız bu sayımızda da devam ediyor. IMF’nin yeni-sömürgelere dayattığı tarım politikaları ile IMF’ye el açmadan ülkesini doyurabilen sosyalist Küba deneyimini somut bir karşılaştırma olarak sunuyoruz. 19 Aralık ve Alp Ata Akçayöz yoldaşımıza mektup dışında ayrıca TMY’de yapılmak istenen değişikliklerle ilgili Av. Hakan Karadağ’la yaptığımız röportaj da bu sayımızda var. Ayrıca geçtiğimiz günlere Kandıra Cezaevi’ne şöyle bir uğrayıp geçen(!) CIA ajanları, ABD’nin gizli hapishaneleri, vb. yine bu sayımızda inceleniyor.
Parti ve Kültür köşemizde ise bu sayımızda özellikle “kampanya” konusu inceleniyor. Yoğun kampanyalarla geçireceğimiz bir dönemin arifesinde konunun iyi anlaşılması her bakımdan önemli.
ÇEK-AL’ımız artık giderek biçim değiştiriyor ve nihai olarak bağımsızlaşacağı bir sürece doğru ilerliyor. Haber ve yorumlarla dolu bu sayımızdaki HALK/ÇEKAL bu anlamda ilk adımlardan biri sayılabilir.
Bu arada savcılık da boş durmuyor. Daha öncekilere ek olarak en son 32. sayımızdaki Mahsum Korkmaz portresi, 34. Sayıda “Tarihin Karanlık Evresinde Barış ve Savaş Üzerine Notlar” yazısı ve özel sayımız Granma’nın 3. sayısındaki “68 Gençliği Üzerine” yazısı şu anda dava konusu. Ayrıca henüz içeriğini bilmediğimiz yeni bir soruşturma da tebliğ edilmiş durumda. Doğal olarak biz işimizi yapıyoruz ve düşündüklerimizi söylemekten vazgeçmek durumunda değiliz.
2006’ya çok az kaldı. 37. sayımız doğal olarak yeni yılın ilk sayısı olacak. Ve bu yeni yılda yeni sayılarla buluşmaya devam edeceğiz.
Kararlılık ve devrimci inançla...

 


 

 

 

 

 

sbarikat07@gmail.com
Sosyalist Barikat / Aylık Sosyalist Dergi
Yönetim Yeri: Çakırağa Mah. Abdüllatif Paşa Sk. 4/5 Aksaray-İstanbul
0212 632 23 19