Güncel
Şehitlerimiz
Barikat
Kültür
Tarih
Kitaplar
Dizi Yazılar
Görüşler
Linkler
Ana Sayfa
 
Arşiv
Makale Dizini


 

 

36. Sayı - Aralık 2005

Odak Dergisi’nin 3 Kasım 2005 tarihli sayısında “Gerçekliğimizle Yüzleşme Cesaretimiz” başlıklı Hamza Yalçın’a ait olduğu belirtilen bir çalışma yayınlandı. Yazıda devrimci ve sol hareketin güncel durumuna ve bunun toplumsal, tarihsel kökenlerine vb.. ilişkin tespitler yapılıyor. Yazı, kimi yönleriyle devrimci sosyalist hareketimizin yaptığı ve daha önce S. Barikat’ın çeşitli sayılarında yayınlanan tespitlerle örtüşen fikirler taşıyor. Genel olarak ise pek çok açıdan tartışılmaya değer yanlar barındırıyor.
Burada genel bir değerlendirme yapmayacağız. Özel olarak üzerimize alındığımız/alınmak zorunda olduğumuz bir noktaya açıklama getirmek ve toptancı bir eleştiri noktasını düzeltmek istiyoruz.
Yazıda, sol içi ilişkilere ilişkin değerlendirmeler yapılırken özetle; Irak’ta İşgale Hayır Koordinasyonu’nun gerçekleştirdiği İncirlik Eylemi’ne Hareket olarak katılmak istediklerini, ancak HÖC tarafından geçmişe dair ve geçersiz iddialar nedeniyle engellendiklerini, ESP’nin de bu tutumu desteklediği ifade edilerek, biz de dahil olmak üzere Koordinasyondaki diğer siyasetlerin tutumu ise şu sözlerle tanımlanmaktadır;
“O sırada toplantıya katılmış olan diğerleri ise sözde itiraz etmekle birlikte HÖC’ün dayatmasına düpedüz boyun eğmişlerdir.(...)
Bu olay yüz kızartıcı durumumuzun fotoğraflarından biridir.”
“O sırada toplantıya katılmış olan diğerlerinden” biri olarak HKM’ler ve devrimci sosyalist hareketimiz bu eleştiriyi ve bu eleştiri üzerinden geliştirilen “yüz kızartıcı durum” tespitini kendi adına kabul etmemektedir.
Her şeyden önce, Odak Dergisi’nde ifadesini bulan devrimci hareketi, taşıdığı devrimci damar nedeniyle önemsiyor ve tüm devrimci hareketlere karşı olduğu gibi, Odak’a da saygı ve dostluk temeline dayanan bir hukukla yaklaşıyoruz. Bilindiği gibi, Odak dergisi özellikle SDP sürecinin ardından devrimci ve demokratik platformlara oldukça sınırlı ölçüde katılmaktaydı. İncirlik Yürüyüşü eyleminden önceki dönemde resmi veya kişisel düzeyde ilişki içinde olduğumuz Odak çevresinden arkadaşlara başta Irak’ta İşgale Hayır Koordinasyonu olmak üzere, devrimci ve demokratik güçler tarafından oluşturulan platformlara katılmalarının yararlı olacağı yönünde düşüncelerimizi sürekli biçimde ifade ettik. Bu ve benzeri platformlarda yer almalarının hem bu platformların güçlendirilmesi açısından, hem de kendi cephelerinden yararlı olacağını, kendileriyle birlikte mücadele yürütmekten memnun olacağımızı ifade ettik.
Irak’ta İşgale Hayır Koordinasyonu’nda yaşanan olay karşısındaki tutumumuz ise, benzeri her durumda olduğu gibi nettir. Odak’tan arkadaşlar platforma ve İncirlik yürüyüşüne katılma taleplerini koordinasyona bildirmiş ve HÖC buna, Odak’taki yazıda belirtilen gerekçeler temelinde karşı çıkmıştır. ESP de bu noktada HÖC’ü destekleyen bir tutum geliştirmiştir. HKM ve diğer tüm bileşenler ise bu tutuma karşı tavır almışlardır. Söz konusu toplantıda sonuç alınamayınca, kesin bir karar alınması amacıyla konunun bir sonraki toplantıda ele alınması kararlaştırılmıştır.
HKM ve devrimci sosyalist hareket derhal bu durumu kendi içinde değerlendirmiş ve çok özetle şu sonuçlara ulaşmıştır;
Birincisi, HÖC’ün gerekçeleri kabul edilemezdir, Koordinasyonun ilkelerini ve hukukunu kabul eden her kişi yada kurum, siyaset koordinasyonun bileşeni olabilir.
İkincisi, Odak, Koordinasyonun kuruluşunda imzacılardan, yani kuruculardan biridir. Daha sonraki çalışmalara katılamamış, ya da sınırlı katılmış olması bu gerçeği değiştirmez. Bu nedenle, onun çalışmalara katılması için yeniden katılım talebinde bulunmasına dahi gerek yoktur.
Üçüncüsü, Odak’ın çalışmalara katılmasının ret edilmesi, ya da bunun bir biçimde engellenmesi durumunda, Koordinasyonun kuruluş ilkeleri ve hukuku ortadan kaldırılmış olur, yani Koordinasyon fiilen ortadan kalkar, sürdürülmesi gereksiz hale gelir. Bu durumda HKM’ye düşen görev sadece bunun ilanı olur.
Yapılacak ilk toplantıda ifade edilecek düşünceler ana hatlarıyla bunlardır. Bu düşünceler, Odak’tan o süreçte görüşülen arkadaşlara da ifade edilmiştir.
Ancak yapılan ilk toplantıda taraflar sorunu aralarında görüşerek çözdüklerini ifade etmişlerdir.
Bizim cephemizden gelişmeler budur; bu tabloda kendi adımıza boyun eğme ya da “yüz kızartıcı” bir durum yoktur.
Irak’ta İşgale Hayır Koordinasyonu’nda Odak ile HÖC arasında yaşanan soruna ilişkin, söz konusu değerlendirmedeki yaklaşım yukarıda ifade ettiğimiz nedenlerden ötürü bizim açımızdan geçerli değildir ve toptancı bir yaklaşımı ifade etmektedir.
Biz doğruları kim ifade ederse etsin, -bu Odak, HÖC ya da bir başkası olabilir- destekleriz, yanlışlara ise her kim ifade ediyor olursa olsun, ne denli “güçlü” olursa olsun kesin biçimde karşı dururuz. Bu bilince ve bu politik cesarete sahibiz. Politik olarak hatalar yapabiliriz, ancak asla “boyun eğmeyiz”. “Boyun eğme” devrimciliğin bitiş noktasıdır, tüm tarihimizde “boyun eğme”nin izi dahi yoktur... Devrimcilere ilişkin değerlendirmelerde “boyun eğme”, “yüz kızartıcı” vb. kavramları kullanırken daha dikkatli olunması, toptancı tutumlardan kaçınılması dileğiyle...


 


 

 

 

 

 

sbarikat07@gmail.com
Sosyalist Barikat / Aylık Sosyalist Dergi
Yönetim Yeri: Çakırağa Mah. Abdüllatif Paşa Sk. 4/5 Aksaray-İstanbul
0212 632 23 19