Güncel
Şehitlerimiz
Barikat
Kültür
Tarih
Kitaplar
Dizi Yazılar
Görüşler
Linkler
Ana Sayfa
 
60. Sayı
Arşiv
Makale Dizini


 

 

Sayı 57/Ocak-Şubat 2008


İçindekiler:

Merhaba
Direnişten Başka Yol Yok
Ortak Düşman Emperyalizm ve Oligarşidir
İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri
Dr. Hüseyin Demirdüzen: “Sağlıklı ve
Güvenli Gelecek Hakkımızdan Vazgeçmeyeceğiz”

İki Örnek Olay ve Kitlelere
Bakış Üzerine Aykırı Düşünceler

Marksist Devrim Teorisi ve Devrim
Stratejisiyle İlgili Temel Kavramlar
Üzerine Seminer Notları-IV

HABERLER
Savaşçı Partiyi İnşa Etmek
Abu Ali Mustafa Tugayları Sözcüsü;
“Direniş, Başkenti Kudüs olan Bağımsız
Devletimizi Kurmak, Mültecilerin
Geri Dönebilmesi ve Tutsakların
Serbest Bırakılması İçin Tek Yoldur”
KAVRAM: Çartist Hareket
TARİH: Paşabahçe Direnişi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İstanbul-Adana... Halk Kültür Merkezleri NATO Eylemlerinde...

Kalan (Dersim) HKM Etkinlikleri

Avcılar HKM Girişimi'nin Dayanışma Yemeği

Halk Kültür Merkezleri 13. Dostluk ve Dayanışma Gezisi

5. Munzur Kültür ve Doğa Festivali Yapıldı

 

Emperyalist Sömürgecilere Unutamayacakları Bir Ders:
DİEN BİEN PHU ZAFERİ

James Petras: Latin Amerika'dan Ortadoğu'ya Direniş
James Petras: Bush'un İmparatorluğun Durumu Konuşması
James Petras: 2003 Üzerine Gözlemler: Sağda ve Soldaki İdeologlar ve Peygamberler
James Petras: Saddam'ın Ele Geçirilişinin Anlamı
James Petras: Babil'den Gelen Kral, Betlehem'de Kurtarıcının Doğumuna Tanık Oldu
FMLN: İnsanların Söz Sahibi Olduğu Bir Ülke Yaratacağız
Muhammed Rıza Aşuri: İşgal Değil Özgürlük
Liberya: ABD Müdahalesi... Neden Liberya Neden Şimdi?
Immanuel Wallerstein: Bush'un Başı Büyük Belada
Samir Amin: Amerikan İdeolojisi
Melissa Barthelemy: ABD Suçlu Yaratıp Kar Ediyor
Jayati Ghosh: ABD Dünya Ekonomisine Hakimiyetini Sürdürebilir mi?
David Wolsh: Irak'ta Kitle İmha Silahları Yok... ABD Medyası Yalana Devam Ediyor
James Petras: Latin Amerika'da Son Durum

 

sbarikat07@gmail.com
Sosyalist Barikat / Aylık Sosyalist Dergi
Yönetim Yeri: Çakırağa Mah. Abdüllatif Paşa Sk. 4/5 Aksaray-İstanbul
0212 632 23 19