Güncel
Şehitlerimiz
Barikat
Kültür
Tarih
Kitaplar
Dizi Yazılar
Görüşler
Linkler
Ana Sayfa
 
Arşiv
Makale Dizini
 

 

8 (69). Sayı /Mart 2014

        Her 21 Mart’ta dağlarda ve ovalarda, meydanlarda yanan Newroz ateşleri Ortadoğu’da varlığına ve kimliğine sahip çıkan bir halkın isyan çığlığıdır.
        Kürt halkının militan direnişi özgür bir ülkeyi yaratacaktır. Newroz, yakılacak olan özgürlük ateşinin kıvılcımı, Halepçe ve Gezi Haziran halk direnişinde yitirdiklerimiz ise özgür ve birleşik bir ülkenin teminatı olacaktır.
        Newroz kutlamalarının yapıldığı her alanda Kürt Halkı ile omuz omuza olacağız. Demirci Kawa’dan alınan özgürlük meşalesi, Halepçe’li bir çocuğun gülüşü, anti-emperyalist, anti-oligarşik devrim mücadelesi için, özgür ülke ve özgür halklar için yeniden canlanacak.
        Uğruna savaşmaya değecek gerçek bayrak bu cephenin halk tarafında bulunmaktadır. O bayrak, bu topraklarda yeni bir olgu da değildir. Mart ayı bu bakımdan coğrafyamızın en önemli ayıdır. 30 Mart 1972 Kızıldere ve 21 Mart Newroz… Mahir ve Demirci Kawa… Her ikisi de coğrafyamızın en simgesel kişilikleridir. Biri, Türkiye devrimci hareketinin milat noktasıdır, Kızıldere'de yanan meşaleye, gösterdiği yola çevirelim başımızı. Diğeri Kürt halkının muazzam isyan potansiyelinin sönmeyen ateşi…
        Son 10 ayda görüldü ki, oligarşi ve AKP’nin “demokrasi ve özgürlük” söylemi koca bir yalandır, bu devasa sorunu bırakalım çözmeyi, ciddi biçim de ele aldığı bile söylenemez. Demokrasi ve özgürlük mücadelesi, burjuvazi ve onun çeşitli partilerinin (AKP, CHP, MHP vb) değil, işçi ve emekçi sınıfların, Aleviler ve farklı inanç sahiplerinin, Kürt ulusu ve tüm ezilenlerin omuzlarındadır.
        Newroz ateşinin etrafında birleşen Kürt halkı ile Gezi İsyanında kardeşleşen tüm halklar, bu çürümüş, kokuşmuş faşist düzenden hesap soracak, barış, özgürlük ve eşitliği kendi elleriyle getirecektir.
        Hem Gezi ve Haziran halk direnişi, hem de Kürt ulusunun özgürlük mücadelesinin geldiği aşama, bir kez daha, Türkiye halkı ile Kürdistan halkının ilişkisini, bunun güncel süreçlerde aldığı biçimi öne çıkarmıştır. Türkiye ve Kürdistan halklarının mücadelesi enternasyonal bir mücadele olmalıdır.
        İşçiler, emekçiler, Kürt halkı ve tüm ulusal topluluklar, Aleviler, tüm ezilenler birleşmeliyiz. Gezi ve Haziran halk direnişi, bu yağma düzenine karşı direnmeyi ve birleşmeyi öğretti. Rojava'dan Amed’e Kürt halkı kendi özyönetimi için ayağa kalktı. Şimdi bunlardan güç alarak, haramilere karşı birleşmenin, yeni sömürgeci düzenin bize sunduğu sözde “seçenekleri”, elimizin tersiyle itmenin, kendi kaderimize sahip çıkmanın zamanıdır.
        Varsın zalimler, emperyalist haydutlar, işbirlikçi sömürücüler kendi aralarında tepişip dursunlar; varsın resmi ve gayrı-resmi cinayet şebekelerini üzerimize salsınlar; Gezi- Haziran halk direnişi ve Newroz, bu iki ırmak, bu iki ateş topu, halkların büyük yürüyüşünün en ön safında yolumuzu aydınlatmaya devam edecek.
        Elbette Rice’ın olduğu kadar bizim de bir “Büyük Ortadoğu” Projemiz var! Halkların, eşit, özgür, kardeşçe yaşadığı, büyük bir Ortadoğu, Kawa’dan, Mazlum’dan, Mahir’den, Abu Ali Mustafa’lardan akıp gelen büyük bir yürüyüşün eseri olacaktır. Emperyalizme ve Sömürgeciliğe Karşı Mahir ve Demirci Kawa’nın yolunda İleri!
        Yeniden dirilişin adıdır Newroz!… Kötülüğe, zulme direnmektir! Özgür ülkede insanca yaşamı savunmaktır Newroz!
        Adalet, eşitlik ve özgürlüğün var olduğu bir dünya mücadeleyle kazanılır…
        Halepçe soykırımının öfkesi, Gezi Haziran halk direnişinin ruhu ve Newroz ateşinin tüm yakıcılığı ile Kürt halkını selamlıyoruz. Newroz Piroz Be!
        Yaşasın Newroz / Bijî Newroz…
        Bijî Şorej û Sosyalîzm / Yaşasın Devrim Ve Sosyalizm

        EMEK VE ÖZGÜRLÜK CEPHESİ

 

 

 

 

 

sbarikat07@gmail.com
Barikat / Aylık Sosyalist Dergi
YönetimYeri: Şehit Muhtar Mah. Yoğurtçu Faik Sokak No: 12-14 Kat: 4
Beyoğlu/İSTANBUL