Güncel
Şehitlerimiz
Barikat
Kültür
Tarih
Kitaplar
Dizi Yazılar
Görüşler
Linkler
Ana Sayfa
 
Arşiv
Makale Dizini
 
Sosyalist Barikat Bütün YAY-SAT Bayileri ve Kitapçılarda

 

BARİKAT: Son aylarda özellikle sendikacılar ve aydınlar üzerindeki baskıların artışını nasıl yorumluyorsunuz?
Munzur PEKGÜLEÇ: Sendikalara ve DKÖ'lere, aydınlara yönelik baskılar ve keyfi uygulamalar son günlerde doğal ve sıradan uygulamalara dönüşmüştür. Bu durum, Koalisyon hükümetinin yönetememe, çaresizliğini baskılarla örtme telaşıdır. Türkiye burjuvazisinin temel karakterinde, her bunalıma sürüklendiğinde, bundan kurtulmada tek çözümün işçi ve emekçilere saldırmak vardır. Son günlerde şiddetlenen ekonomik kriz kendisini devalüasyonlarla açığa çıkarıyor. Bu işin sadece bir yanıdır. Kürtler üzerinde sürdürülen kirli savaşın giderleri yüzlerce trilyon lirayı bulmaktadır. Hükümet, esasen kapitalizmin özünde yatan sermaye birikimi krizini aşabilmek için şimdi işçi-emekçilere yükleniyor. Bu krizi oluşturan unsurlardan biri yürüyen kirli savaştır ve bu savaşın giderleri şimdi kamu işletmelerinin emperyalist kuruluşlara peşkeş çekilmesiyle sağlanmaya çalışılacak. Bunun önündeki tek engel işçi-emekçi direnişi olacaktır.
İktidarın, demokratik mevzilere ve işçi-emekçi kesimlerin örgütlülüklerine saldırmasının altında yatan gerçeklik budur. Özel olarak, 1994 özelleştirmenin hızlandırılacağı bir yıl olacaksa, burada sendikalara çok büyük görevler düşmektedir. Sadece istatistiki rakamlarla bile 6 milyon kişi işsiz olarak görünürken, KİT'lerin özelleştirilmesiyle 300 bine yakın kişi daha bu işsizler ordusuna katılmaya çalışılacaktır.
Son günlerde tutuklanan sendikacılar özellikle özelleştirmelerin yapıldığı-yapılacağı iş kollarındandır: Petrol-İş, Deri-İş, Hava-İş ve Genel-İş... Bu alanda yer alan sendikacılardan biri olarak benim ve bir arkadaşımın, Genel-İş'den bir arkadaşın, Hava-İş'den eski yöneticilerden Nabi Delice'nin tutuklanması, Münir Ceylan'ın yazdığı yazıdan ötürü hapis cezasının kesinleşmesi bunun örnekleridir.
Bunlar garip rastlantılar değildir, bilinçli politik yönelişlerdir. Burjuvazi, gelişebilecek direniş ve mücadeleler için şimdiden zor ve baskı politikalarını sistemli ve kararlıca yürürlüğe koymuştur. Burjuvazinin saldırısını daha örgütlü, sistemli ve kararlıca yapma niyetini ortaya koyarken, işçi-emekçi kesimlerinde düne göre daha örgütlü ve kararlı olması gerekmektedir.
Bugüne kadar işçi-emekçilere vaad edilen demokratikleşmenin küçük bir parçasının bile hayata geçirilemediği ortadayken, yaklaşan 27 Mart seçimlerinde açık tavır geliştirilmelidir. Burjuva partilerine, sahte vaadlerine, sahte demokrasi ve sahte insan haklarına bir tokat indirilmelidir.
Atılacak bu tokat kirli savaşa, şovenizme, sahte seçim oyununa cevap olurken, bu; halkların kardeşliğinin gelişmesine, güçlenmesine hizmet edecektir.

BARİKAT: Seçimlerden çekilme kararından önce DEP'ten Bayrampaşa belediye başkanlığı adayı idiniz. Bugün, çekilme kararını ve ona yol açan olayları birlikte izliyoruz. Seçimler için ne düşünüyorsunuz?
Munzur PEKGÜLEÇ: DEP'e yönelik baskılar tam anlamıyla zıvanadan çıkmış durumda. Siyasal otorite olması gereken iktidar tam bir acizlik içinde. MGK'da alınan kararlar siyasal otoritenin yerine geçebiliyor. Çaresizlik onları öyle bir noktaya getirdi ki tam bir şaşkınlık içindeler. Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması sırasında TBMM polis kordonu altına alınıyor ve daha kapıdan çıkar çıkmaz gözaltına alınmalar başlıyor. Bunun hemen ardından "Polis Devleti" kavramı tartışılmaya başlanmıştır. Demokrasi denen şeyin peçesi düşmüştür. Olaydan sonra herkesin suçu birbirine atmasıda devlet içindeki karmaşayı gösteriyor. İktidardakiler telaş ve panik içindedirler. Şövenizmin yeniden güçlendirilmesi için her şey yapılıyor. Bunun önüne geçmeliyiz. Halkların kardeşliğini güçlendirebilmek için DEP'den aday oldum. Sosyalistler böyle dönemlerde tavırlarını açık olarak koymalıdırlar. DEP'ten aday olmak her türlü saldırıya karşı hazırlıklı olmak anlamına geliyor. DEP'in seçime sokulmaması için yaratılan terör çemberi ve yapılan saldırılar ister istemez DEP'in seçime girmeme kararına yol açmıştır. Geliştirilen tavır doğrudur. Tüm işçi-emekçiler Sahte Demokrasi ve Sahte Seçim oyununu bozmalıdırlar. Kimilerine reva görülmeyen seçim ve seçme hakkı, diğerlerine reva olabilir mi? Halkların kardeşliğini güçlendirebilmek için ve burjuva seçimlerin sahteliğini teşhir etmek için tüm kesimler seçimlerde protesto geliştirmelidirler.


 

 

 

 

 

sbarikat@hotmail.com
barikat@barikat-lar.de
Sosyalist Barikat / Aylık Sosyalist Dergi
Yönetim Yeri: Çakırağa Mah. Abdüllatif Paşa Sk. 4/5 Aksaray-İstanbul
Telefon/Faks: (0212) 632 23 19
Adana Büro: Ali Münüf Cad. Büyük Adana İş Hanı Kat: 4/29 Adana
Tel-Fax: 0322 352 17 92