Güncel
Şehitlerimiz
Barikat
Kültür
Tarih
Kitaplar
Dizi Yazılar
Görüşler
Linkler
Ana Sayfa
 
Arşiv
Makale Dizini
 
Sosyalist Barikat Bütün YAY-SAT Bayileri ve Kitapçılarda

 


(*) Dergimize gönderilen Newroz'la ilgili bir bildiriyi aynen yayınlıyoruz.

Bugün, tüm Ortadoğu halklarına mal olan; ama özellikle de Kürt halkı ile somutlaşan Newroz Bayramını kutluyoruz. Newroz, zalimlere karşı bir başkaldırıdır, isyandır; soylu bir kavgadır. Böylesi bir günde, emeğin ve mazlumun inkar ve imhası temelinde şekillenen, Türk ve Kürt halkının ortak düşmanı oligarşi, her türden saldırılarını yeni faşist katliamlarla sürdürmektedir. Bunun en son örneği 12-13 Martta Gaziosmanpaşa, 15 Martta ise Ümraniye'de yaşanmıştır.
Türkiye ve Kürdistan'ın geçirdiği bu süreçte tüm toplumsal çelişkiler, kimlik ve hak alma mücadelesi yoğunlaşmakta, oligarşinin toplumsal zemini hızla çözülmektedir. 1925-40 döneminde Kemalizm'in "betonladık" dediği Kürt sorunu, bugün sömürgeci ve faşist devletin karşısına sadece Türkiye ve Kürdistan'ın değil tüm Ortadoğu'nun temel sorunudur ve ancak toplumsal bir devrimle, bağımsız-birleşik bir Kürdistan'la nihai çözüme ulaşacaktır.
Türkiye, emekçi sınıfların yükselen hak alma mücadelesi, bağımsızlık-demokrasi ve sosyalizm kavgası ile kaynaşmakta 12 Eylül yıkıntıları içinde yeni bir niteliğe dönüşmektedir. Botan'da atılan ilk gerilla adımları bugün tüm Kürdistan dağlarında gerilla ordusuna dönüşürken, Türkiye'de sömürü ve zulme karşı, işçi-memur-gençlik kesimleri daha güçlü direniş barikatları oluşturmaktadır.
Oligarşi, toplumsal mücadele karşısında, özellikle de Kürdistan Ulusal Kurtuluş Mücadelesi karşısında yıpranmıştır. Tam da böylesi bir süreçte, tıpkı 1970-80 döneminde olduğu gibi, sivil faşist-gerici güçleri, kontr-gerilla denetiminde devreye sokmakta, katliam ve saldırılarında kullanmaktadır. Ama nafile! Bu oyunu Türk ve Kürt halkı çok yakından bilmektedir. Onlar, 1970-80 döneminde, 12 Mart ve 12 Eylül döneminde bu oyunu Maraş, Çorum, Sivas katliamları İle öğrenmişlerdir. İşte Gaziosmanpaşa ve Ümraniye katliamları karşısında tüm demokrasi ve halk güçlerinin direnişi bunu göstermektedir. Oligarşinin ve denetimindeki basının tüm çarpıtmalarına rağmen yaşananlar "Alevi-Sünni çatışması, Sağ-Sol çatışması, dış kaynaklı provokasyon" vb. değil faşizmin kanlı saldırılarıdır ve bu tip saldırıların devam edeceği de açıktır. Açık olan bir şey daha vardır. Bu da tıpkı Gaziosmanpaşa ve Ümraniye'de olduğu gibi tüm halk güçlerinin direneceğidir! Faşizm ırk ayrımı ve mezhep kışkırtıcılığı ile beslenmektedir. Bunun karşısında Newroz; derin bir yurtseverlik, ırk, cins, dil farkı gözetmeksizin halkların kardeşliğini İfade etmektedir. Faşizmin yoğun emek sömürüsü ve insana yabancı çarpık kapitalist düzenine karşılık Newroz; emeğin sömürüsüne karşı insanın özgürleşmesi, zenginleşmesidir. Newroz; sömürgeci-faşist saldırılara ve katliamlara karşı direniştir, başkaldırıdır.
İşçiler, memurlar, aydınlar, Alevi-Sünni, Kürt-Türk tüm emekçiler, işte bu bilinç ve ruhla faşist sömürgeci katliam ve saldırılara karşı koyalım. Ve tüm zalimlerin tarihte aldığı yere Demirci'leri, Çiller'leri, Türkeşleri, Ecevit'leri, Erbakan'ları vb.leri gömelim!
Bunun için, Devrimci Kurtuluş için, bağımsızlık-demokrasi ve sosyalizm kavgasında örgütlenelim, silahlanalım ve kendi özgür irademizle, kendi özgür tarihimizi yazalım. Sömürgeci-Faşist iktidarı yıkıp gerçek halk demokrasisini kuralım!

YAŞASIN NEWROZ!
YAŞASIN HALKLARIN KARDEŞLİĞİ!
YAŞASIN DEVRİM!
YAŞASIN SOSYALİZM!

DEVRİMCİ KURTULUŞ

 

 

 

 

 

sbarikat@hotmail.com
barikat@barikat-lar.de
Sosyalist Barikat / Aylık Sosyalist Dergi
Yönetim Yeri: Çakırağa Mah. Abdüllatif Paşa Sk. 4/5 Aksaray-İstanbul
Telefon/Faks: (0212) 632 23 19
Adana Büro: Ali Münüf Cad. Büyük Adana İş Hanı Kat: 4/29 Adana
Tel-Fax: 0322 352 17 92