Güncel
Şehitlerimiz
Barikat
Kültür
Tarih
Kitaplar
Dizi Yazılar
Görüşler
Linkler
Ana Sayfa
 
Arşiv
Makale Dizini
 
Sosyalist Barikat Bütün YAY-SAT Bayileri ve Kitapçılarda

 

İsmail Turna

Geçtiğimiz günlerde CIA eski Rusya büro şeflerinden bir kişi, CNN televizyonunda yaptığı bir programda, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra, CIA'nın Türkiye'ye ajan yığdığını ve tüm istihbarat örgütlerinin (siz kontra anlayın) ajandalarının ilk sıralarındaki ülke olan Türkiye'de yakında büyük karışıklıklar yaşanacağını öne sürmüştü.
Hatta TBMM Faili Meçhul Cinayetleri Araştırma Komisyonu Başkanı Sadık Avundukoğlu bu konuyla ilgili olarak, büyük bir pişkinlikle, dünyadaki tüm istihbarat örgütlerinin Türkiye'de faaliyet gösterdiğini belirterek "Üstelik, en iyi eğitim görmüş ajanlar Türkiye'ye gönderiliyor" dedi.
Tabi ki bu konuda "İyi Eğitimli Devlet Soytarısı" Azimet Köylüoğlu da boş durmayarak 'Türkiye'nin bir istikrarsızlığa zorlandığını, böyle bir ortamda dış kaynaklı karıştırıcıların gözardı edilemeyeceğini vurguladı.
Aslında tüm bunlar önceden belirlenmiş bir senaryonun parçalarıydı. Amaç, burjuva basının söylediği gibi "faili meçhul cinayetlerin yabancı işi olduğunun ve Türkiye'nin Güneydoğusunun ajan kaynadığının..." propagandasıydı.
Amaç, MİT'i temiz göstermek ve aslında tüm bu insan hakları ihlallerinin, gözaltıların, kayıpların "dış kaynaklı" olduğunu kamuoyuna göstermek gereksinimiydi. (*)
Eski MİT'çilerden Mahir Kaynak CIA Rusya Bürosu Şefi'nin CNN televizyonunda dile getirdiği görüşlerle ilgili olarak "Büyük ihtimalle doğrudur" dedi ve şu açıklamayı yaptı; "ihtilal Kürt sorunu şeklinde tezahür ediyor. Burada ABD ile Avrupa çatışıyor. Türkiye'nin genel politikası ABD istikametinde değil. Türkiye esas itibariyle İngiliz-İsrail ekseni üzerinde kuruyor politikalarını. Çiller'in politikası değil bu. O kendini askerlerin gölgesinde rahat hissettiğinden onlara yöneliyor. Sorun Ordu-ABD gerginliği. Bu yüzden politik uzlaşma olmadığından mesele çatışmaya dönüşecektir. Bu yükselen tansiyonun üzerine bir sürü terörist faaliyetler, huzursuzluklar oturtulabilir rahatlıkla. Yani bundan böyle en önemli hareket muhtemelen işçi hareketleri, memur hareketleri olabilir. Ve şehirlerde, rastgele teröre rastlayabiliriz, işte herhangi bir köşeye bilmem nereye sa-
botajlar şeklinde hareketler olabilir. Yani bunlar beklenebilir karışıklıklar olacak."
Kaynak, Onat Kutlar'ın ölümüne yol açan bombalamayı da bu açıklamalarına örnek göstererek "Burada dikkat ederseniz bir hedef yoktur. Toplumda paniğe yol açmak ve güvensizlik duygusu yaratmaya yöneliktir. Bunlar olabilir. Bunu da PKK'nin yaptığını zannetmek büyük bir hatadır. Kim ölürse ölsün, önemli değil. O bir tesadüften ibaret. Böyle rastgele şeyler olacaktır" dedi.
Tüm devrimciler, ilericiler, demokratlar!
Tüm bu yazılanlar aslında bir uyarıdır, ikazdır. Artık daha dikkatli, daha titiz olunmalıdır.
Tüm bunlar, bu katil sürülerinin zaten kan gölüne donen topraklarımızı, pervasızca kan deryasına dönüştürmek için iyice saldırganlaşacağının bir göstergesidir.
Olacakların failleri bellidir.
Ne yazık ki bugüne kadar ki bütün hesaplan tutmuştur. Özellikle 12 Eylül'le birlikte kimliksizleştirme ve kişiliksizleştirme çabaları sonuç vermiştir, kitle apolitikleşmiş, yılgınlık, suskunluk tüm gözeneklere nüfuz etmiş ve devrimin olabilirliği olasılığı çok gerilere itilmiştir.
Bütün bunların nedeni Türkiye'de bir halk örgütlenmesinin ve dolayısıyla provokasyona gelmeye çok müsait bir "sürü" toplumunun varlığıdır.
Ayrıca devrimci yapılanmaların "gündemi" belirlemekte ne kadar aciz oldukları gerçeği bir kez daha yüzümüze vurmaktadır.
Bizler böylesi bir olasılığı ortadan kaldırmakla hükümlüyüz. Örgütlenmek, kitleselleşmek zorundayız. Amaç toplumun tüm kesimlerinin de içinde olduğu bir parti ile sosyalizm mücadelesini yükseltmektir.
Kitleselleşemeyen hiçbir siyasi yapı ülkeyi ileriye götürmez.
Oysa bugüne kadar Türkiye solunda bir örgüt geleneği oluşturulamamıştır. Örgüt var ama bir gelenek yaratılamamış, kitleselleşilememiştir.

(*)1986 yılına kadar MİT mensuplarının maaşları ABD-CIA tarafından ödenmekteydi.


 

 

 

 

 

sbarikat@hotmail.com
barikat@barikat-lar.de
Sosyalist Barikat / Aylık Sosyalist Dergi
Yönetim Yeri: Çakırağa Mah. Abdüllatif Paşa Sk. 4/5 Aksaray-İstanbul
Telefon/Faks: (0212) 632 23 19
Adana Büro: Ali Münüf Cad. Büyük Adana İş Hanı Kat: 4/29 Adana
Tel-Fax: 0322 352 17 92