Güncel
Şehitlerimiz
Barikat
Kültür
Tarih
Kitaplar
Dizi Yazılar
Görüşler
Linkler
Ana Sayfa
 
Arşiv
Makale Dizini
 
Sosyalist Barikat Bütün YAY-SAT Bayileri ve Kitapçılarda

 

Örgütlenmek, Dayanışmayı Güçlendirmek ve Direnmek...


Aşağıda TEKSTİL İŞÇİLERİ DAYANIŞMA DERNEĞİ (TEKİŞ-DER) başkanı Neriman ZENGİN ile yaptığımız röportajı yayınlıyoruz.


BARİKAT: Derneğinizin kuruluşu hakkında bize bilgi verir misiniz?

Başkan Neriman ZENGİN: " Tekstil İşçileri Dayanışma Derneği (TEKİŞ-DER) 15 Şubat 1992 tarihli başvuru ile kurulmuş olup, merkezi İstanbul Maltepe'dedir. Derneğimizin henüz şubeleri mevcut değil ancak ilerde çeşitli illerde şubeler açmayı düşünüyoruz ve bu yönde çalışmalarımız var.

BARİKAT: Tekstil işçileri ile ilgili bilgi verir misiniz?

N.Z.: Derneğimizin kuruluşuna neden olan tekstil işçilerinin durumu tek kelime ile içler acısıdır. Denilebilir ki en yaygın sektör tekstildir ve yine işçi sınıfı içinde en örgütsüz kesimdir. Keza gencecik bedenlerin ve ellerin çok ucuza çalıştırıldığı ve ülkede varolduğu kadarıyla bile haklardan yoksun bir sektördür.
Şunu da belirtelim; ilerde çeşitli verilerle tekstil işçilerinin içinde bulunduğu durumu içeren yayınlar yapacağız,kamuoyuna açıklamalarda bulunacağız ve o zaman bu söylediklerimizi herkes daha somut olarak görecektir. Ki, bu, derneğimizin öneminin anlaşılmasına da yardımcı olacaktır.

BARİKAT: TEKİŞ-DER'in amacı hakkında bilgi verir misiniz?

N.Z. : Genel olarak derneğimizin amacını anlamak için yaşadığımız sisteme bakmak yeterli ama yine de açıklık getirelim. Demokratik mücadele platformunda yerini almaya çalışan derneğimizin amacı, tüm tekstil işçileri arasında dayanışmayı, birlikte hareket etmeyi ve kültürel gelişmeyi sağlamak, işçilerin ekenomik ve sosyal durumlarını iyileştirmek ve kısacası işçi sınıfının mücadelesine katkıda bulunmak, demokratik platformun bir parçası olarak kendi örgütlenme tipine göre üzerine düşen emekten yana görevleri yerine getirmek...

BARİKAT: Derneğiniz pek örneğine rastlanmayan bir alanda faaliyet gösteriyor. Ne gibi faaliyetleri gerçekleştirmeyi öngörüyor ?

N.Z.:Derneğimiz çok yönlü faaliyet öngörülerine sahiptir. Aynı zamanda bu faaliyetler derneğimizin görevleridir de. Derneğimiz aşağıdaki faaliyet ve görevleri hedefliyor:
- İşsiz kalan tekstil işçilerinin en kısa sürede ve mümkün olduğu kadar uygun şartlarda yeniden iş bulabilmesi için bilgilendirme ve güçbirliğini sağlamak.
- Ekonomik açıdan ve sağlık sorunları açısından yardıma ihtiyacı olan tekstil işçilerine dernek üyesi diğer tekstil işçilerinin yardımını sağlamak.
- İş koşullarının sağlık açısından eyverişli olup olmadığını araştırmak ve kamuoyuna sunmak.
- İşçi sınıfının kendi hakları ve sorunları için seminer, toplantı ve paneller düzenlemek.
- Tekstil işçilerinin çalışma saat ve ücretlerinin takipçisi olmak ve gerekli bilgileri kamuoyuna sunmak.
- İşyerlerinde verilen yemeklerin, işçilerin muayene ve tedavilerinin, ulaşımın durumu üzerine araştırmalar yapmak, demokratik bir kuruluş olarak bu konudaki görevleri yerine getirmek.
- İşçilerin birlik ve dayanışmasını sağlayıcı her türlü etkinlik ve bilinçlenme faaliyetleri yürütmek .
- Ve ülkemizde emeğin yanında, onun mücadelesinin yanında yer alarak bir demokratik kurum olarak mücadele vermek.
Kısaca ifade etmeye çalıştık. Ayrıntılı olarak bunlar tüzüğümüzde bunlar yer almaktadır.
Ve şunu da belirtelim ki, amaçlarımız arasında dünya tekstil işçileri ile de olabildiği ölçüde dayanışma içinde olmak ve çeşitli etkinlik alışverişinde bulunmak da vardır.
BARİKAT: Derneğinize üyelik koşulları nedir? Derneğinize herkes üye olabilir mi?

N.Z.: Derneğimize başta tekstil işçileri olmak üzere, ttüm fabrika, atölye, şantiye ve diğer işyerlerinde çalışan ve emeğiyle geçinen, emektein yana bütün insanlar üye olabilirler.

BARİKAT: Türkiye'nin koşullarını nasıl görüyorsunuz?

N.Z.: Türkiye'nin koşullarında öz itibarıyla dünden bugüne değişen bir şey olmadığını düşünüyoruz. Derginiz de yeterince işliyor. Onun için kısaca ifade edelim. Görülen nedir? Yine işkence, baskı, zam, emek düşmanlığı, yoğun sömürü, sorgusuz sualsiz sokak infazları ve kürtlere uygulanan zulüm ve vahşet!... Onca demokrasi ve demokratik uygulama vaadlerine karşın bunlardan hiçbiri yerine getirilmemiştir. Koalisyon hükümetinin de cözüm olmadığı ortaya çıkmıştır. Zaten bunları beklemek de saflık olur. Çünkü bütün bunlar düzenden kaynaklanıyor ve bu düzen ise ücretli kölelik düzenidir. Çark dönüyor, düzen devam ediyor!..

BARİKAT: Demokratik kuruluşların, işçi ve emekçilerin demokratik mücadele ve eylemliliklerinde bir genişleme ya da yükselme var. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu alandakı perspektifiniz nedir?

N.Z.: Biz şunu düşünüyoruz. Bu düzen devam ettikçe onun ayakları olan (baskı, sömürü, zulüm, vahşet, işkence, yasaklar ve özgürlüklere saldırılar vb.) şeyler de devam edecek. Bu bilinçle hareket etmek esas olmalıdır. Ancak bu böyledir diye yapılacak bir şey yoktur anlamına gelmez. Aksine, örgütlenmek, dayanışmayı güçlendirmek, mücadele etmek, direnmek ve düzene /kurumlarına yaptırımcı olmak gerekir. Düzen içinde elde edeceğimiz ve kullanacağımız (kullanmamız gereken) şeyler vardır ve bunlardan cazgeçmemeliyiz. Demek ki ne düzene uyum sağlamalıyız, ne de düzende hakkımız olanı almak/kullanmak için mücadeleden uzak durmalıyız. Biri diğerinin alternatifi değildir.
Bu perspektiften hareketle, örgütlenmek, legal olanaklardan yararlanmak ve hakkımız olanı gücümüzle almak gerekiyor. Bugün alınması gerekeni bugün, yarın olanı yarın... Bu anlamda toplumda yaygınlaşan demokratik güçlerin örgütlenme eğilimini, demokratik kuruluşlara yönelimi ve son dönemde demokratik güçlerin eylemliliklerin, işçi ve emekçilerin direnişlerini coşkuyla destekliyoruz. Yeterli değil ama güzel!.. Derneğimiz bu mücadele ve direnişlerin yanında yer almaktadır.
Bu arada bir-iki noktayı vurgulamak istiyoruz. Demokratik kuruluşlara örgütlenmelere (sendikalara, derneklere) yönelik eleştirilerimiz de var. Ki bunların başında, ekonomik-demokratik konularda (daha çok da ekonomik ağırlıklı) gösterdikleri dayanışmayı, güçbirliğini ve duyarlılığı Kürt sorunu ve Kürtlere karşı yapılanlar konusunda göstermemeleri geliyor. Bir ücret artışı kadar önem verillmiyor. Keza sokak infazları için de aynı şey söylenebilir...

BARİKAT: Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı?

N.Z.: Derneğimiz kendi çapında amacına uygun olarak işçi sınıfının sorunlarına sahip çıkmaya çılışıyor ya da bunu amaçlıyor. Elbette bu her şey demek değil ve abartılacak bir yanı da yok. Ama bir şeyler yapabileceğimizi düşünüyoruz. Tekstil işçilerinin, işçi kardeşlerimizin derneğimize üye olmasını, onun iyiden, güzelden yana etkinliklerine katılmasını arzu ediyoruz.
Bitirmeden önce, derneğimizin kurullmasında emeği geçen arkadaşlarımıza,yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımıza sevgilerimi ve teşekkürlerimi iletiyorum. Onların katkısını hiç unutmayacağız.
İnanıyoruz ki emek ve emekten yana direnenler kazanacaktır.
Barikat'a sevgiler ve başarılar...

 


 

 

 

 

 

sbarikat@hotmail.com
barikat@barikat-lar.de
Sosyalist Barikat / Aylık Sosyalist Dergi
Yönetim Yeri: Çakırağa Mah. Abdüllatif Paşa Sk. 4/5 Aksaray-İstanbul
Telefon/Faks: (0212) 632 23 19
Adana Büro: Ali Münüf Cad. Büyük Adana İş Hanı Kat: 4/29 Adana
Tel-Fax: 0322 352 17 92