Güncel
Şehitlerimiz
Barikat
Kültür
Tarih
Kitaplar
Dizi Yazılar
Görüşler
Linkler
Ana Sayfa
 
Arşiv
Makale Dizini
 
Sosyalist Barikat Bütün YAY-SAT Bayileri ve Kitapçılarda

 

Gebze Belediyesi'nde Direniş

Gebze belediyesinde çalışan 900 civarındaki işçi, 3 Eylülde, aylardır toplu iş sözleşmesi farklarını, ikramiyelerini almadıkları için eyleme geçtiler. Katılımın çok yüksek olduğu gözlenen direnişte, belediyenin içeride ve dışardaki çalışmaların çoğu durdu. Polis ise her zamanki ve her yerdeki gibi, direnişçi işçilerin etrafını çevirdi ve müdahale girişiminde bulundular. Süresi akşama kadar saptanan bu uyarı niteliğindeki eylem, belediye yönetimi sorunun çözümüne olumlu yaklaşınca, anlaşmaya varıldı ve eylem öğleden sonra sona erdirildi.Eylemin gelişimini ve ayrıntılarını işyeri temsilcilerinden NURŞEN DEMİRCİ ile görüştük

BARİKAT :Eyleminizin nedenlerini açıklar mısınız?
N.Ş: Gebze belediyesindeki toplu iş sözleşme görüşmeleri 1.1.1992 tarihinde başlamıştı Toplu sözleşmesi ise, Nisan ayında imzalandı. Buna karşın toplu sözleşmeden doğan farklar, mesai farkları ve bayram öncesi ödemesi gereken bir ikramiye ödenmedi. Bunun rakamsal ifadesi ise, kişi başına 6-7 milyon gibi alacak bulunmaktadır. İşte sözkonusu bu haklar,bütün girişimlere karşın alınamamış, sorun hep sürümcmede kalmıştır. Yeni temsilciler olarak göreve başlar başlamaz, sendika yönetimi ile birlikte, belediye yönetimi ile görüşüp işçi ve işyeri sorunlarını çözmek istedik. Ne var ki bir sonuç alınmadı. Bu durumda da işçiler gücünü göstermeli, tavrın ortaya koymalııydı. İşte durum budur

BARİKAT:Eyleminizin biçimi nasıl ve gelişti?
N.Ş.: Önce, biz sorunlara bütünlüklü bakıyoruz.Her şeyi belli bir program doğrultusunda geliştirmek istiyoruz.Bu eylemimizde bunun bir parçası.Eylemimizin biçim işi bırakma ve eylemiydi.Şunuda belirtelim ki, halkla çok yakın ilişkisi bulunan bazı üniteler eylem dışı bırakıldı.Halk mağdur edilmeye çalışıldı.Buna karşın Gebzenin belli bir kesiminde yaşam bir anlamda durdu.
İylemin nasıl geliştiğine gelince, Sabah mesai saati ile birlikte, işçiler belediye binasının önünde toplandılar, içerde ve dışarda oturma ve vezne önünde toplanma gibi tavırlar ile çeşitli ünitelerde işi bırakma yoluna gittiler.Katılım yüzde yüze yakındı.

BARİKAT:Yeni temsilciler olarak göreve başlar başlamaz böyme bir eyleme giriştiniz.Bunun zorlukları olmadı mı?
N.Ş.:Temsilcilerin göreve başlamasının hemen ardından böyle bir eyleme başlamanın elbette eksik yanları oldu Çünkü henüz tamamen organize olmamıştık.Buna rağmen süratle eylemi organize etmeye çalıştık.Tabiki bütün İşçi kardeşlerimizin çabalarıyla ve katkılarıyla.. EYLEMİN VEişçilerin eylem içindeki eksikleri ise elbette belirlendi ve gelecekte bunların önlemlerini almaya,eksiklerimizi gidermeye çalışacağız.

BARİKAT:Eyleme nasıl son verildi ve ne gibi bir sonuç elde ettiniz?

N.Ş:Eylemimiz öğleden sonra sona erdirildi. Çünkü eylem başarıya ulaştırıldı. Eylemin ardından sendika yönetim ve işyeri temsilcileri ile görüşen belediye yönetimi, sonunun çözümüne olumlu yaklaştı. İşçilerin alacaklarını en kısa sürede (gün vererek ) ödeyeceğini, sendika yönetimi ve temsilcileri birlikte belli bir takvime bağlanacağını açıklamasından sonra eylemimize son verdik.Bu sözü bütün işçileri biraraya toplayarak onların önünde aldık Eylemimizi sürdürmeye gerek kalmamıştı. Elbetteki sözün tutulmaması karşısında sesiz kalınmayacaktır.Yeni direnişlera hazırız.


 


 

 

 

 

 

sbarikat@hotmail.com
barikat@barikat-lar.de
Sosyalist Barikat / Aylık Sosyalist Dergi
Yönetim Yeri: Çakırağa Mah. Abdüllatif Paşa Sk. 4/5 Aksaray-İstanbul
Telefon/Faks: (0212) 632 23 19
Adana Büro: Ali Münüf Cad. Büyük Adana İş Hanı Kat: 4/29 Adana
Tel-Fax: 0322 352 17 92