Güncel
Şehitlerimiz
Barikat
Kültür
Tarih
Kitaplar
Dizi Yazılar
Görüşler
Linkler
Ana Sayfa
 
Arşiv
Makale Dizini
 
Sosyalist Barikat Bütün YAY-SAT Bayileri ve Kitapçılarda

 

Gebze Belediyesi'nde
Temsilcilik Seçimleri Yapıldı

Aşağıda Gebze Belediyesi'nde seçilen temsilcilerle yaptığımız röportajı yayınlıyoruz


Gebze belediyesi, 150 dolayında memur ve 900 dolayında işçiyi barındıran bir belediye. İşyerinde Belediye- İş sendikası örgütlü durumda. Gebze belediyesinde işyeri (sendika) temsilciliği için yoğun ve günlerce süren bir mücadele yaşandı.İşyerinde dört temsilci nin saptanması ve görev alması için 25 Ağustos tarihinde seçim yapıldı. Seçimlere, herbirinde dört temsilci adayının yer aldığı iki ayrı liste katıldı. NURŞEN DEMİRCİ, CAFER GÖLÇEK, EROL İLDİN ve İSMAİL ALDEMİR'in yer aldığı aday listesi, diğer adaylara karşı ezici bir üstünlük sağlayarak işçi temsilcisi oldular. Sundukları programla büyük bir beğeni kazanan ve programlarının yüzlerce işçinin önünde açıklayan temsilciler, uzun alkışlarla ve işçilerin coşkulu konuşmaları ile desteklendiler. Belediyede birikmiş işçi ve işyerinin sorunlarının çözümünde, işçiler yeni temsilcilerden çok şey bekliyorlar. ve işçilerin çoğunluğu yeni temsilcilere umutla bakoyorlar.
İşyeri temsilcileri, programlarını ve görüşlerini gazetemizin sorunlarına verdikleri yanıtlarla aşağıdaki gibi açıkladı


BARİKAT: Üstlendiğiniz işyeri temsilciliğinin görevlerini nasıl saptıyorsunuz?
N.D. Temsilciler olarak görevlerimizin ne olduğunun ve ağırlığının bilincindeyiz. Bu görevleri omuzladık ama bilinmeliki, bunlar yalınız bizim omuzlarımızda yerine getirile bilecek görevler değildir. Herbiri bir mücadeleyi ve yoğun uğraşları gerektiriyor. Temsilciler ve işçi arkadaşlar, ancak ve ancak güçlü bir birliktelik oluşturarak, sorunlarına sahip çıkıp mücadele ederek bu görevlerin üstesinden gelebilir. Bu yaklaşımla birlikte temsilciler olarak görevlerimizi daha önce yayınladığımaz bildiride belirtiğimiz gibi şu şekilde özetleyebiliriz.
-İşyerinin sorunlarını yerinde ve zamanında tesbit edip çözüm yollarını bulmak
-Komitelerimizin koordineli bir şekilde çalışmasını ve denetimini gerçekleştirmek.
-Toplu sözleşmedeki olumsuzlukları tesbit edip gerekli düzenlemeyi yapmak ve bütün maddelere işlerlik kazandırmaya çalışmak.
-Yemek ve yemekhane sorunlarını çözmeye çalışmak.
-İşçilerin çoçuklarının bakımı ve eğitimine cevap verebilecek kireşin oluşturulmasına çalışmak.
-Disiplin kurulunun işçilerin lehine oluşturulmasına çalışmak.
Sosyal ve kültürel faaliyetleri örgütleyerek, dayanışma-düstluk ve birlik yönünde çalışmalarda bulunmak.
-Zor anlarda işçilere yardımcı olmayı hedefleyen bir dayanışma fon 'unun oluşturulmasına çalışmak.
-Memur ve işçilerin dayanışma- mücadele ve yardımlaşma gibi ilişkilerinin gelişmesine çalışmak.
-Başka belediyelerdeki işçi kardeşlerimizle dayanışma içinde olmak, onların sorunlarını izlemek ve katkılarda bulunmak.
Elbette bu söylenenler yalnızca belediye işçileri açısından değil, ülkemizdeki bütün işçi kardeşlerimiz ve onların sorunları açısından geçerli. Ülkemizin bütün sorunları ile ilgilenmek,takip etmek görevimizdir.
-Bunlara daha başkaları da ilave edilebilir.


BARİKAT : İşçi sınıfının mücadelesinin başarıya ulaşması örgütlülünün olması çok önemli. İşyeri temsilcileri olarak sizin örgütlenme sorununa ilişkin yaklaşımınız, nedir?
C.G: Çok açık ki, örgütlü mücadele önemlidir. Başarı için örgütlü olmak gerekiyor. Keza karşımızdaki güçler yani sermaye yada işveren örgütlü durumdadır .Temsilcilik ile işçiler arasında kopukluk olmas gerekiyor .İyi bir şekilde örgütlenip organize olmamız lazım .İsteklerimizi elde etmek, isteklerimizden başarılı çıkmak için güçlü örgütlenme ağları yaratmak zorundayız. Bunun yolu ise komiteleşmekten, aramızda iş bölümleri yapmaktan geçmektedir. Nitekim, bugün acilen daha önceki bildirimizde de ifade etmeye çalıştığımız komitelerimizi oluşturmamız ve işlerlik kazandırmamız gerekiyor .Belediyemiz ilk defa böyle bir deneyim yaşanacaktır. Bir bakıma da geneldeki belediyeler içinde de ilk deneyim olacaktır denebilir.

BARİKAT: İşyerinde yönetim anlayışınız nedir? İşçileri işyerinde yönetime katma konusunda neler düşünüyorsunuz?
İ.A: Herşeyi temsilcilerden beklemenin yanlış olduğu gibi, yönetimi yalnızca dört kişi olarak görmek de yanlıştır. Belirtiğimiz gibi çok sayıda komiteler oluşturmak. istiyoruz.Mümkün olduğu kadar çok sayıda işçi arkadaşımızı yönetime katmak istiyoruz. Ayrıca, yönetimde yer almak için mutlaka komitelerde yer almakda gerekmiyor. Sorunlarımızın çözümünde, mücadelelerimizde her işçi arkadaş aktif olarak rol oynayıp, önerilerde bulunarak bu şekilde yönetimsel faaliyetlere katılabilir. Çünkü, bizim yönetimde nanladığımız, birilerinin bir yerlere oturtulması değildir. Bu anlamda herkes aktif olarak görevler almalı ve bütün faaliyetlere katılmalıdır, katılmaya çalışmalıdır.


BARİKAT : İşçi sınıfının mücadelesinin başarıya ulaşması için örgütlünün olması çok önemli. İşyeri temsilcileri olarak sizin örgütlenme sorununa ilişkin yaklaşımınız nedir?
C.G.: Karşımızdaki güçler yani sermaye yada işveren örgütlü durumdadır. Temsilcilk ile işçiler arasında kopukluk olmaması gerekiyor. İyi bir şekilde örgütlenip organize olmak lazım. İsteklerimizi elde etmek, isteklerimizde başarılı çıkmak için güçlü örgütlenme ağları yaratmak zorundayız. Bunun yolu ise komteleşmekten, aramızda işbölümleri yapmaktan geçmektedir.Nitekim, bugün acilen daha önceki bildirimizde de ifade etmeye çalıştığımız komitelerimizi oluşturmamız ve işlerlik kazandırmamız gerekiyor. Belediyemizde ilk defa böyle bir deneyim yaşanacaktır. bir bakımda geneldeki belediyeler içinde de ilk deneyim olacaktır denebilir.


BARİKAT: Birlik anlayışınız yada birliğe yaklaşımınız nedir?
E.İ: İşçiler olarak birlik bizler açısından çok önemli. Birlikten ne anlamalıyız? Bizce.birlik, mücadelemizde, sorunlarımızın çözümünde, zorlu anlarda elele vermek, acı ve sevinçlerimizi birleştirmek demektir. Birlik dostlukdemektir. Birlik dayanışma demektir. Birlik birbirimize karşı dürüst olmak demektir. Birlik, hepimizin işçi olduğu ve ortak sorunlara sahip olduğumuzun bilinci ile hareket etmek demektir. Gerek sorunlarımızın çözümünde, gerek yeni hakların elde edilmesinde, gerekse de gelecek açısından birlik önem arzediyor. Elbette birlik güzel bir sözcük ancak güzel sözcük olması ve birlik laflarını çokça etmekle birlik gerçekleşmiş olmuyor. Gerçekten onun bilincinde olmak lazım, gerçekten mücadele etmeden kimsenen bize bir şey vermeyeceğini gözden kaçırmamak lazım. işte o zaman birlik denen şey içenadım atılmış olur. Birlik hepimizin yararınadır ve ona ulaşmak için mücadele etmek hepimizin görevidir.

BARİKAT: İşyerinin sorunlarının çözümü için mücadele ederken belediye yönetimi ile diyalog sorununa nasılbakıyorsunuz?
İ.A: Biz, elbetteki sorunlarımızın çözümünde diyalogdan yanayız. Aklı başında herkesde sorunların diyalog içinde çözülmesini ister. Ancak istek ayrı şeydir, gerçek başka şeydir. Gerçek, insanı mücadele ve çeşitli direniş ve galibiyetlerle karşı karşıya getirebiliyor. Bu durumda diyalog bir anlam ifade etmeyebiliyor. diyalog karşılıklı anlayış sorunudur. Tesil ettiğimiz işçilerin sorunların çözmeye çalışırken diyalogdan kaçınamayız ama bizim dışımızda bu yol tıkanırsa, mücadeleden de kaçınmayız, Bu anlamda diyaloga da mücadeleyede hazır olmalıyız.

BARİKAT: İşyerinin sorunlarını yalnızca ekonomik sorunlar olarak mı görüyorsunuz? Mücadeleyi ekonomik hakların elde edilmesi ile sınırlayan yaklaşımlarhakkında neler düşünüyorsunuz?
N. D: Daha öncede söyledik. işçiyiz, emekçiyiz. Ve işçi olarak bir kişiliğimiz, kimliğimiz vardır. Emegimizle yaşamımızı sürdürmek zorundayız. Onurlu olanda budur zaten. Bu anlamda ekonomik gelir hepimiz için önem taşıyor. Her ne kadar bu düzende emeğin gerçekkarşılığını almak mümkün değilse de, mümkün olduğunca ekonomik koşulları iyileştirmek, demokratik haklar, mevziler elde etmek zorundayız. Bu gerçeğe kraşın, herşeye ekonomik yani parasal açıdan bakıyoruz. ve bakmamalıyızda.
Bu anlamda mücadelemiz yanızca ekonomik talepleri içeren bir mücadele olmamalıdır. Bunun yanısıra, demokratik, kültürel alanda da mücadele etmeliyiz. Öte yandan, mücadeleyi yalnızca kendi sorunlarımızla sınırlı olarak görmekde yanlıştır. Bizimle aynı kaderi paylaşan milyonlarca işçi ve emekçi var. Ve bunlardan yalnızca bir kısmı ile aynı iş kolundayız. Bunların sorunlarına karşı da duyarlı olmak zorundayız. Nasıl olsa biz haklarımızı aldık diyerek kenara çekilmemeliyiz. Keza bütün işçi sınıfının, emekçilerin sorunlarına, mücadelelerine karşı duyarlı olmalıyız. Çünkü onların mücadeleleri de bizim mücadelemizdir.Çünkü bizim yerimiz işçi sınıfının yeridir. Ve bizler bu bilinçle hareket etmek zorundayız.


BARİKAT: İşyeri temsilciliği olarak belediyede ne gibi etkinlikler, kültürel ve sosyal faaliyetler örgütlmeyi düşünüyırysunuz?
C.G: Bizler işçiler olarak, bütün bu anlattıklarımızın yanında, mücadelemizi ve çalışmalarımızı çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklere ve alanlara taşımak zorundayız. Daha önce yayınladığımız bir bildiride de ifade etmeye çalıştığımız gibi, paneller, seminerler. toplantılar, dayanışma geceleri ve çeşitli sanatsal etkinlikler bu süreçte yapmamız gereken şeyler olarak karşımızda duruyor. Çünkü, hepimizin bilinçlenmeye, sorunlarımızı tartışmaya, gülmeye ve dayanışmalar içinde bulunmaya ihtiyacımız var. Çünkü, bütün bunlar yalnızca elit bir kesime yada burjuvaziye özgü şeyler değildir. Temsilciliğimiz bütün bu faaliyetleri gerçekleştirmeye çalışacaktır ve bütün işçi arkadaşlarımızın bu faaliyetlere aktif olarak katılmalarını arzu ediyoruz.


BARİKAT: İşçilerle temsilciler arasındaki ilişkinin nasıl olmasını hedeefliyorsunuz? Öneriler ve eleştiriler karşısında tutumunuz ne olacaktır?

E.İ: Üstlendiğimiz görevlerin başarıyla yerine getirilmesinde olsun, işverene karşı mücadelemizde olsun, sorunlarımızı isteklerimiz dogrultusunda çözümlemek bakımından olsun en iyi yollardan biri de kuşkusuz eleştiri-özeleştiridir. Eleştiri eksiklerin giderilmesi, başarısızlığın bertaraf edilmesinde önemli bir rol oynar. Elbette ki, eleştiri bir yıpratma aracı değildir. Keza eleştiri yeri ve zamanına uygunyapılırsabir anlam kazanır ve ilerletici olur. Biz temsilciler her türlü eleştiri ve önerilere açık çalışacağız. Bütün eleşitiri ve öneriler yanıtlanmaya, değerlendirilmeye çalışılacaktır. Hiç bir eleşitiri ve öneriye kulaklar tıkanmayacaktır. Çünkü eleştiri ve özeleştiri mücadelemizde ve kazanılacak başarılarda önemli bir araç olarak görüyoruz. Elbetteki eleştiri adına yapılacak saldırıları, mücadelemizi yıpratıcı tavırları da titizlikle ayırt etmek ve ona karşı mücadele etmek gerek. Gerek işçilerle temsilciler arasında, gerekse komitelerle işçiler arasında sıkı bir eleştiri-özeleştiri ilişkisinin gerçekleşmesini hedeflemek lazım.Bu herkesin, hepimizin yararınadır.

BARİKAT: Son olarak neler söylemek istersiniz?

N. D: Sonuç olarak: Bizler emekçiyiz.İşçi sınıfının birer üyesiyiz, dolayısıyla tuttuğumuz saf çok açıkve nettir. Bizler emekten yanayız. Kendi çapımızda emeğin mücadelesinin başarılması mücadelesini üstlenmiş durumdayız. Bunu da ancak gerçek anlamda sınıf sendikacılığı ve sınıfımızın çıkarları doğrultusunda kararlı ve özverili mücadele ve faaliyetlerde bulunarak gerçekleştirebiliriz. Öte yandan, mücadelemizin başarısı için birlik ve dayanışma içinde olmak zorundayız. Bu birliği ise sağlıklı örgütlenmelerde bulunarak gerçekleştirebiliriz. Mücadelelerimizin başarıya ulaşması örgütlenmekten birlikten ve mücadelede kararlılıktan geçiyor. Örgütlenmenin en iyi yoluda komiteleşmekten ve herkesin sorunlarımıza sahip çıkmasından geçiyor.
İşçi sınıfının genelde sorunları çok. Onun bir parçası olarak bizim de öyle. Bugün somut olarak çözmemiz gereken acil sorunlarımıza gelince, bunlar, öncelikle toplu sözleşme farkları ve ikramiyelerin aylardır verilmeyerek işçilerin mağdur edilmeye devam edilmesi işçilerin sağlıklı bir şekilde işleyen yemek ve yemekhane imkanlarına kavuşturulması, ciddi olarak çözümlenmeyen sağlık sorunu vb.dir.

Herşey bizim kararlı ve direngen olmamıza bağlı. Mücadelelere,direnişlere hazır olmalıyız. Kazanmak zorundayız.

 


 

 

 

 

 

sbarikat@hotmail.com
barikat@barikat-lar.de
Sosyalist Barikat / Aylık Sosyalist Dergi
Yönetim Yeri: Çakırağa Mah. Abdüllatif Paşa Sk. 4/5 Aksaray-İstanbul
Telefon/Faks: (0212) 632 23 19
Adana Büro: Ali Münüf Cad. Büyük Adana İş Hanı Kat: 4/29 Adana
Tel-Fax: 0322 352 17 92