Güncel
Şehitlerimiz
Barikat
Kültür
Tarih
Kitaplar
Dizi Yazılar
Görüşler
Linkler
Ana Sayfa
 
Arşiv
Makale Dizini
 
Sosyalist Barikat Bütün YAY-SAT Bayileri ve Kitapçılarda

 

Liberya: ABD Müdahalesi
Neden Liberya? Neden Şimdi?

Daniesha Laguandria
22 Ağustos 2003 - Workers World - www.workers.org
Çeviren: Bahadir Çetinay/sendika.org

Bu yönetimin taktikleri kesin olarak önceden bilinmiyor. Bir çokları bir sonraki askeri macera nerede ve ne zaman gerçekleşecek, diye soruyor. Bu ülke, nükleer gücünün gelişmesiyle ilgili bir aşağı bir yukarı dalgalanan suçlamalarla İran mı olacak? Yoksa hali hazırda nükleer bombalar geliştirdiği görülen Kuzey Kore mi? Ya da hem İngiltere hem de ABD tarafından biyolojik ve kimyasal silahlar geliştirmekle, Iraklı Baasçıları barındırmakla ve İsrail karşıtı cihatçılara para yardımı yapmakla suçlanan Suriye mi olacak?
Bazı uzmanlar ABD'nin bir sonraki ülke olarak Suudi Arabistan'ın peşine düşmesi gerektiğini söylüyorlar. Ancak hangi çılgın hayaller içindeki kimse geçen hafta bize ABD'nin Batı Afrika'ya asker gönderme hazırlığında olduğunu söyleyebilirdi?
Böylece şu soru sorulmak zorundadır: Neden Liberya ve neden şimdi?
Ben bu teoriyi tercih etme eğilimindeyim: Bu yönetim sonsuz genişleyen bir dizi askeri yerleşme için bahaneler üreten bir dünya hakimiyeti politikası izliyor. M.Ö. birinci ve ikinci yüzyılda Roma İmparatorluğunun yaptığı gibi, ABD'nin de jeostratejik üstünlük sağlamaya çalıştığına dair fazla kuşku yok. Yani, ABD, eski Roma gibi, sorunlu nokta arıyor ve daha sonra dünya barışı, istikrarlılık, demokrasi, yardımseverlik gibi gerçeğin dışında başka amaçlar teşvik eden bahaneler altında kendini araya sokuveriyor. Asıl amacı ise üsler ve daha fazla yayılmak için fırlatma rampaları oluşturmaktır. Roma ile karşılaştırmak daha da kolaylaşıyor.
Liberya konusunda da bahanemiz var: Charles Taylor iktidardan gitmesi gereken kötü bir adam. Orta yol medya hali hazırda Taylor'u Saddam Hüseyin ile karşılaştırıyor. Bahsettiğimiz ABD askerlerinin Taylor atıldıktan sonra durumu istikrar altına sokmaları için Liberya'ya gönderilmeleri gerekiyor.
Sorulması gereken birçok soru var. Taylor gerçekten bastırmaya çalıştığı yerel diktatörlerden daha mı kötü? Liberya'daki iç savaş yalnızca Charles Taylor'un kabahati mi yoksa aynı derecede Fildişi Sahili, Gine ve Sierra Leone gibi komşularının içişlerine müdahalesi yüzünden mi? Bu üç ulusun hepsi de Liberya'daki isyancı gruplara yardım etmiştir, bu gerçek, ABD'de krizin ortak kapsamı içinde ihmal edildi.
Haber muhabirleri Liberya'nın başkentinde, doğrudan ABD müdahalesine çağrı yapan ve Bush'u öven büyük kalabalıklardan bahsediyorlar. Salı günü yayınlanan bir CNN haberinde, protestocular gösterildi ancak taşıdıkları pankartlarda "Charles Taylor defol" gibi sloganlara yer verilmişti. ABD askeri varlığını söyleyen tek bir pankart görülmedi. Fransız medyası birimi RFI, ABD medya birimlerinin aynı zamanda göstermeyi ihmal ettiği hem Taylor yanlısı hem de Taylor karşıtı protestocuların söz konusu olduğunu bildirdi.
Fransızların Fildişi Sahili ve Demokratik Kongo Cumhuriyetinde askerleri bulunuyor. ABD Amerikan askerlerini geçmişten bu yana Fransız etkisi altında olan bir bölgeye koyarak kendi gücünü ve etkisini yaymak zorunda mıdır? (Liberya'ya sınırı olan üç ülkeden ikisi, Fildişi Sahili ve Gine Fransızca konuşan eski sömürgelerdir.)
Bu çatışmadaki ekonominin payları nedir? Elmaslar ve altınlar Liberya ve komşusu Sierra Leone'de bol. Acaba şimdiki ABD yönetiminin Liberya'da bulunan elmastan ve altından çıkarı olan müttefikleri ya da seçim bağışçıları var mıdır? Evet, bu Pat Robertson ve onun Hıristiyan Koalisyonundan başkası değil. Greg Palast son günlerdeki C-Span söyleşisinde Pat Robertson'un nadiren kamera önünde dua ettiğinin görülüyor olduğunu bildirdi. Ancak, bir istisna koydu. Bir Liberya gezisi sırasında, bir gruba madenlerinden birine yolculuk yapmadan önce, "Elmaslar için dua edin." dedi. Robertson'un Bush yönetimi ile bağları ve Liberya'da bulunan elmas ve altınlar üzerindeki çıkarı iyi şekilde belgelenmiştir. Böylece sorular ortaya çıkıyor: Hıristiyan Koalisyonu Bush'un şu zamanda Liberya'ya asker gönderme kararında nasıl bir rol oynamıştır? Liberya'da devam eden istikrarsızlık Hıristiyan Koalisyonu'nun elmas holdinglerini tehlikeye sokuyor mu? Aynı istikrarsızlık Bush'un büyük seferberliğinin parasal kaynaklarını tehdit ediyor mu?
ABD'nin Liberya'ya askerlerini göndermesinin en yakın sebepleri ne olursa olsun, olay, ABD'nin toplam dünya hakimiyeti arayışlarına göre sözde bir Amerikan Yüzyılı Planı şeklindeki kapsamlı bir stratejinin parçası olarak görülmelidir.
Birinci ve İkinci yüzyılın Roma Cumhuriyeti ile karşılaştırma şimdiki ABD stratejisini açıklamaktadır. M.Ö. 200 yılına kadar Roma İmparatorluğu kendi ana düşmanı Kartaca'yı tamamıyla yok edemese de (ABD'nin görünüşte Rusya'yı kontrol altına alması gibi) bozguna uğratmıştı. Hiçbir şey yoluna çıkamadı. Yunanistan, Romalıların daha az demokratik Makedonya ve Suriye gibi diğer güçlere doğu Avrupa'nın kontrolünü ele geçirmek için müdahale etmeye başlamasına rağmen hala bağımsızdı. İdeolojik fetih askeri fetih kadar önemliydi. Roma'nın, bütün demokratik olmayan fatihleri kovmasıyla, Flamininus konsülü altındaki Yunanistan'ın özgürlüğü kabul edildi. Roma, Yunan şehirlerinde başkalarını özgürleştirmek için cömert bir şekilde denizleri geçen bir ulus gibi selamlandı. Bu kurtarıcılar ile kurtarılanlar tarafından verilmiş açık bir mesajdı.
Ancak Romalılar Romalılarla konuştuklarında mesaj neydi? Kimilerimiz Porcius Cato tarafından Romalı askerlere karşı yapılan bu aşağıdaki konuşma ile Wolfowitz'in kapalı kapılar ardında verdiği sunumlar arasında büyük benzerlik görebilirler:
"Bu iyi bir başlangıç olmasına karşın siz yalnızca Yunanistan'ın bağımsızlığı için savaşmıyorsunuz. Makedonya'yı yendikten sonra sizler Roma'nın Asya, Suriye ve yükselen güneş boyu devam eden zengin krallıklar üzerindeki hakimiyetini açacaksınız. Ondan sonra İmparatorluğumuzu Portekiz'den yalnızca dünyayı kucaklayan Okyanus kadar uzak olan Kızıl Deniz'e genişletmemiz ne kadar uzak olacak? Bütün insan ırkını yalnızca tanrıdan sonra Romalılardan saymamız ne kadar uzaktır?"
Bu konuşma Roma henüz bir Cumhuriyet olarak temsil edildiği bir zamanda yapılmıştı, ve bilakis bilinen bütün Batı Dünyasını hakimiyeti altına almasından ve İmparator Sezar'ın yükselişinden hayli önceydi. Cato, Roma'nın başkalarının bağımsızlığı için savaşan, zorbalara ve krallara karşı mücadele veren yardımsever bir güç olduğu güvenle ileri sürüldüğü bir zamanda konuştu. Ancak elli yıl sonra, demokratik Yunanistan tamamen hizaya getirildi ve en zengin kenti Korint, Romalı tüccarlarla rekabet halindeki Yunanlıları bastırmak için yakıldı.
Demek ki "Neden Liberya ve neden şimdi?" gibi sorular ortaya çıktığında bize sahte cevapların bütün türleri verilecek: "Bizim Liberya ile tarihsel ilişkilerimiz var, çünkü Liberya eski ABD köleleri tarafından kuruldu; teröristler Liberyalıların elmas ticaretine karışıyorlar; ABD'nin istikrarsız Batı Afrika'da barışı korumak gibi insani bir görevi var; Charles Taylor, Saddam Hüseyin gibi kötü bir adamdır.
Acaba gazeteciler Liberya kurulduğunda, eski ABD kölelerinin etraftaki halkları yenmeleri, ve bugüne kadar ülkeyi yöneten Amerikan-Liberyalılarının seçkin sınıfını yaratmak için gönderildiklerini; Liberya'daki etnik çatışmanın doğrudan Batının karışmasının bir sonucu olduğunu; ABD gazetecileri, Hıristiyan Koalisyonunun elmas ticaretindeki rolünü araştırmayı ihmal etmişken, aynı ticaretle bir terörist bağlantısını hatırlatacaklar mı? Bütün jeostratejik, askeri ve finanssal sebepler boş verilerek sahte bir yardımseverlik müdahalenin bir nedeni olarak ortaya konulacak mı? Ve son olarak, son seçimleri %75lik bir oy oranı ile kazanmış olmasına rağmen Charles Taylor özgür ve adil sayılacak seçimler içinde şeytanlaştırılacak mı?

 
 

 

sbarikat@hotmail.com
barikat@barikat-lar.de
Sosyalist Barikat / Aylık Sosyalist Dergi
Yönetim Yeri: Çakırağa Mah. Abdüllatif Paşa Sk. 4/5 Aksaray-İstanbul
Telefon/Faks: (0212) 632 23 19
Adana Büro: Ali Münüf Cad. Büyük Adana İş Hanı Kat: 4/29 Adana
Tel-Fax: 0322 352 17 92