Güncel
Şehitlerimiz
Barikat
Kültür
Tarih
Kitaplar
Dizi Yazılar
Görüşler
Linkler
Ana Sayfa
 
Arşiv
Makale Dizini
 
Sosyalist Barikat Bütün YAY-SAT Bayileri ve Kitapçılarda

 

Emperyalistler Zimbabwe'ye Saldırılarını Artırıyorlar

Monica Moorehead
23/06/2003-workers.com.
Çeviren: Bahadır Çetinay-sendika.org

Bush yönetimi ve onun Avrupalı müttefikleri, özellikle de İngiltere, Zimbabwe devlet başkanı Robert Mugabe'ye karşı siyasi ve ekonomik istikrarsızlık entrikalarını artırdı.
Cybercast Haber Servisi'nin 7 Haziran tarihinde yaptığı açıklamaya göre, Birleşik Devletler hükümeti bu hafta İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılması planlanan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu oturumunda Zimbabwe'nin "pervasız ve yıkıcı insan hakları suçlarını" kınamayı planlıyor.
Zimbabwe Adalet Bakanı Patrick Chinamasa, kulis faaliyeti çabalarının Birleşik Devletlerin bu saldırısını yenilgiye uğratmaya başlayacağını ifade ederek tepki gösterdi.
Geçen yıl İngiltere Cenevre'de benzer bir tasarı geçirme girişiminde bulundu. Ancak Nijerya ve birkaç diğer Afrikalı, Asyalı ve Ortadoğulu temsilcilerinin ısrarlarıyla tasarı geçmedi.
Birleşik Devletler, bir başkanlık emri sayesinde, Mugabe ve diğer 76 hükümet görevlilerine karşı ekonomik yaptırımları uzattı. Bush tarafından Mart ayının başında empoze edilen yaptırımlar, bu kişilerin ABD bankalarında bulunan finansal varlıklarını dondurdu. Yaptırım aynı zamanda ABD şirketini bu temsilcilerle ticaret yaptığından dolayı ilgilendiriyor. ABD ve İngiltere, Zimbabwe'de 2007'de yapılacak seçimden daha önce "özgür ve adaletli bir seçim" yapmalarını talep ediyor.
Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığı "Zimbabwe'nin Suni Krizleri" isimli bir çalışma yayınladı. Bu "çalışma" sözüm ona Mugabe'nin tek başına Zimbabwe'yi nasıl kendi kendine yeten bir ülke durumundan borçlu bir ülke durumuna dönüştürdüğünü belgeliyor.
IMF de Zimbabwe'nin üyelik haklarını geçici olarak durdurdu. IMF tarafından öne sürülen neden "Zimbabwe'nin üstesinden gelmekte başarısız olduğu ciddi ekonomik sorunlardır." (CNSNews, 7 Haziran)
Zimbabwe'nin IMF'ye olan borcunun 233 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor, yani bu, anaparası şöyle dursun, borçlarının faizlerini bile ödeyemeyen diğer Afrika ülkelerinden çok daha az. IMF aynı zamanda geçtiğimiz dört yıl için Zimbabwe'nin enflasyon oranının %207 olduğunu ve üretimin üçte bir oranında düştüğünü bildirdi.
İşsizlik oranı ise %70
Hükümet karşıtı protestolar, ABD ve İngiltere tarafından desteklenen Zimbabweli muhalif bir grup olan Demokratik Değişim Hareketi tarafından yapılıyor. Esas hedef Mugabe hükümetini devirmek için siyasi ve ekonomik kargaşa çıkarmak.
Gerçekte bu saldırıların arkasında ne var?
Neden Bush, Blair ve onların Avrupalı emperyalist müttefikleri Mugabe'yi kovmak için bu kadar istekliler? Mugabe, Küba devlet başkanı Fidel Castro gibi bir sosyalist olduğundan dolayı hedef alınmamıştır.
Mugabe, 1980 yılında, Ian Smith liderliğindeki ırkçı, apartheid*-benzeri rejime son verilmesine katkıda bulunan ulusal özgürlük hareketinin eski lideridir. Aslında, Mugabe diğer Afrika liderleri gibi bir burjuva milliyetçisidir.
Ancak Mugabe'yi diğerlerinden ayıran şey, onun ABD ve İngiliz emperyalistlerine karşı durma isteğidir. Mugabe bütün dünyaya emperyalistlerin tehditlerine ve oyunlarına karşı savaşım vermeden boyun eğmeyeceğini ilan etmiştir. ABD Zimbabwe'de yeni seçimlerin hiç vakit kaybetmeden yapılmasını talep ettiğinde, Zimbabweli yetkililer Bush'un 2000 yılındaki seçimlerde başkanlığı çaldığı için esas yeni seçim yapması gerekenin ABD olduğunu ifade ettiler. Bu, Bush ve Blair gibi emperyalist zorbalarda büyük öfkeye ve aşağılamaya yol açan bir tür yiğitçe meydan okumadır.
Şüphe yok ki, Zimbabwe halkı, Güney Afrika'nın geri kalan kısmında yaşayan milyonlarca insan gibi, muazzam sıkıntılarla karşı karşıyadır. Kuraklık yılları yalnızca Zimbabwe halkından en az 6 milyon insanı etkileyen bir açlığı ortaya çıkardı.
Kuraklığa bir insanın neden olduğuna kim inanır?
Ekonominin %96'sı hala Zimbabwe'nin eski sömürgeci zalim İngiliz özel şirketlerinin elindeyken, nasıl olur da, bir hükümet politikası böylesine felakete yol açan enflasyon oranına neden olabilir?
ABD ve İngiltere'nin gözünde Mugabe'nin işlediği en büyük suç, gerçek sahipleri olan topraksız Afrikalı köylüler tarafından başlatılan beyaz ticari çiftçilerin topraklarının kamulaştırılmasına destek vermesidir.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Mugabe'nin, beyaz çiftçileri kast ederek, iki milyon çiftçinin "yerinden edildiğini" iddia ediyor. Bu imtiyazlı çiftçiler, 1880'lerin sonlarında ilk İngiliz işgalcileri Zimbabwe'de kanlı bir zafer elde ettikleri zaman başlayan sömürgeciliğin ırkçı mirasının bir parçasıdır. Bu, çoğu işlenebilir topraklardan yerli halkın çıkmaya zorlandığı kitlesel bir saldırıyı içeriyordu. Tam da bugün için Zimbabwe'deki beyaz çiftçiler ile yerli halk arasındaki ilişki bundan birkaç yüzyıl önceki ABD kölelik sistemine benziyor.
Zimbabwe'nin özgürlüğü için savaşanların geniş bir bölümünü, bugün genellikle savaş gazileri olarak bahsedilen, topraksız yerli çiftçiler oluşturuyordu. İngiliz hükümeti 1980 Lancester House anlaşmasındaki sözlerinden döner dönmez, Mugabe hükümetine ticari çiftçileri gerekirse zorla çıkarması için baskı yapan kişiler bunlardır. Bu anlaşma İngiliz hükümetini bu beyaz çiftçileri finanssal olarak desteklemekten sorumlu tuttuğu için Siyahi çiftçiler kendi toprakları üzerinde yeniden hak iddia edebilirdi.
ABD ve İngiltere, yalnızca beyaz çiftçilerin Zimbabwe halkını açlıktan kurtarabileceği izlenimini vermek istiyor. Bu yalan, sömürgeleştirmenin yeniden sunumunu haklı hale getirmeyi amaçlıyor. Bu beyaz çiftçiler dünya çapındaki kapitalist pazara bağlıdırlar. Bu demektir ki, onlar ürünleri, tütün gibi, satın alınması için yetiştirip işleyecekler ve kar için satacaklar, açlığı ve Zimbabwe halkının acılarını azaltmak için değil.
Bu entrikalar baştan başa Bush'un sonsuz savaş ve emperyalist imparatorluk inşa etme bağlamında düşünülmelidir. Buradaki ve dünyadaki tüm ilericiler ve devrimciler, Mugabe hükümetini emperyalist saldırılardan korumanın Zimbabwe'nin devam etmekte olan egemenlik ve tam bağımsızlık mücadelesini desteklemekle eş anlamlı olduğunu anlamalıdır.

Apartheid: Güney Afrika hükümetince uygulanan, Avrupalıların başkalarından ayrılması sistemidir.

 
 

 

sbarikat@hotmail.com
barikat@barikat-lar.de
Sosyalist Barikat / Aylık Sosyalist Dergi
Yönetim Yeri: Çakırağa Mah. Abdüllatif Paşa Sk. 4/5 Aksaray-İstanbul
Telefon/Faks: (0212) 632 23 19
Adana Büro: Ali Münüf Cad. Büyük Adana İş Hanı Kat: 4/29 Adana
Tel-Fax: 0322 352 17 92