Güncel
Şehitlerimiz
Barikat
Kültür
Tarih
Kitaplar
Dizi Yazılar
Görüşler
Linkler
Ana Sayfa
 
Arşiv
Makale Dizini
 
Sosyalist Barikat Bütün YAY-SAT Bayileri ve Kitapçılarda

 

 

Ortadoğu'daki Emperyalist İşgale, Katliamlara,
Yoksulluğa, İşsizliğe ve Zulme Karşı

SOSYALİST BARİKAT ALANLARDAYDI1 Mayıs 2003...
Devrimci sosyalistler, bütün dünya emekçileriyle aynı anda, alanlarda...
Onurlu, özgür bir yaşam için

Ortadoğu halklarının kardeşliği ve Amerikan emperyalizminin
bölgeden kovulması için...
Devrimci Yenilenme ve Devrimci Kurtuluş Yolunda


1 Mayıs, yeni bir başlangıç, devrimci atılımın güçlü bir adımıdır.
Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi!
Yaşasın Devrim ve Sosyalizm!

 
 

 

sbarikat@hotmail.com
barikat@barikat-lar.de
Sosyalist Barikat / Aylık Sosyalist Dergi
Yönetim Yeri: Çakırağa Mah. Abdüllatif Paşa Sk. 4/5 Aksaray-İstanbul
Telefon/Faks: (0212) 632 23 19
Adana Büro: Ali Münüf Cad. Büyük Adana İş Hanı Kat: 4/29 Adana
Tel-Fax: 0322 352 17 92