Güncel
Şehitlerimiz
Barikat
Kültür
Tarih
Kitaplar
Dizi Yazılar
Görüşler
Linkler
Ana Sayfa
 
Arşiv
Makale Dizini


 

 

Emek ve Özgürlük Cephesi
3. No'lu Açıklama
emekveozgurluk09@gmail.com
avrupa.emekozgurluk@googlemail.com

İstanbul'da Hırsızlara Yer Yok!
Emek ve Özgürlük Cephesi Emekçileri Eyleme Çağırıyor!

Soyguncuları Sokakta Karşılayalım!

12 Eylül 2009

Emekçilerin kenti İstanbul bir kez daha bizleri sokağa, eyleme, direnmeye çağırıyor!
IMF ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantısı 6-7 Ekim'de İstanbul'da yapılacak. Dünya halklarının baş belası, emperyalistlerin tahsilatçısı bu iki hırsızlık şebekesi gelecekler ve kentimizin sokaklarını kirletecekler. Dünyanın efendileri oturup dünyanın yoksulları ve ezilenleri için kararlar alacaklar, binlerce soygun uzmanı, yüzlerce satılık işbirlikçi nasıl yeni soygun yöntemlerini bulacaklarını tartışacaklar.
Türkiye'nin işbirlikçi uşaklarının etekleri zil çalıyor!
"Misafir"lerini iyi ağırlayabilmek, onlardan bir küçük aferin almak için sekiz takla atıyorlar. Aceleyle bitirmek istediği kongre binalarında şu ana kadar dört işçi öldü bile. Efendilerinin güvenliğini ise İkitelli'nin emekçilerinin hayatından daha çok önemsiyorlar, polis ordularını şimdiden hazırlıyorlar.
Bizim kabusumuz onların sevincidir!
Bizim düşmanımız onların dostudur!

Biz emekçileriz! Hayatı yaratan biziz!
Biz olmasak hayat durur, tek bir yaprak yerinden kımıldamaz; tek bir tekerlek dönmez; tek bir çivi çakılmaz.
Biz olmasak onların borsaları, para piyasaları ve bütün diğer alavere dalavereleri bir tek gün bile sürmez.
Biz olmasak onların İstanbul'a gelmek için bindikleri uçaklar inmez, kaldıkları otellerin suları akmaz, kentin orta yerinde açlıktan bayılırlar.
Peki ne yapacağız?
Sokaklarında haydutlar cirit atarken İstanbul'a susmak yakışır mı?
Caddelerinde hırsızlar dolaşırken İstanbul'a evinde oturup kalmak yakışır mı?
Ordular ülkeleri ve kentleri tanklarıyla, postallarıyla işgal ederler; IMF nedir peki? Ülkeleri borçla, baskıyla, istikrar programlarıyla soymak ve işgal etmek aynı şey değil midir?
Peki biz ne yapacağız?
Gelin, bu kentin emekçilerin kenti olduğunu onlara gösterelim!
Gelin onlara İstanbul'un dikensiz gül bahçesi olmadığını onlara gösterelim!
Gösterelim ve ayaklarını denk alsınlar!

Devrimciler, emekçiler, emekten ve özgürlükten yana olanlar o gün sokaklarda olacak; emekli maaşından hangi ovaya neyin ekilip neyin ekilmeyeceğine dek her şeye karar verenlere, yoksulluğumuzun sebebi olanlara karşı sesimizi yükseltmek için sokaklara çıkacağız. Bu herkesin görevidir! Sendikalar, meslek örgütleri, bütün emekten yana olan güçler IMF ve Dünya Bankası'na bu toplantıyı yaptırtmamakla yükümlüdürler.
Sadece protesto yetmez! Yasak savar gibi şöyle bir-iki slogan atmak yetmez! Kimse "ne yapalım biz bu kadarını yaparız" diyemez! Yoksulluğumuzu inşa edenler burnumuzun dibinde yeni hırsızlık planları yaparken kimse üstünkörü eylemlerle yetinemez. Bu toplantıyı yaptırmamak, onları zora sokmak için pek çok yol ve yöntem vardır. Halkın kendini hırsızlara karşı savunma yöntemlerinin hepsi de meşrudur, hepsi de emekçilerin hakkıdır. Geçecekleri yollar, kalacakları oteller, toplanacakları binalar, vb. vb… hepsi ama hepsi eylem mekanlarıdır. Yoksulların kendi haklarını savunmaları hiçbir biçimde suç oluşturmaz, kimse evine giren hırsızı engellediği için suçlanamaz.
İşçiler, işsizler, kadınlar, gençler, kamu emekçileri, öğretmenler, sağlıkçılar, mühendisler, hepimiz ama hepimiz düşmanımızla karşı karşıyayız! Sendikalarımız ve meslek örgütlerimiz dünyanın her köşesindeki sendikaların gösterdiği sorumluluğu yerine getirmek zorundadır. Ama onların bu sorumluluğu göstermemesi halinde hiçbir emekçi 6-7 ekim günü evinde oturmak zorunda değildir. Sokaklar emekçilerindir ve her emekçi bu direniş özgürlüğünü kullanabilir, kullanmalıdır.
Emek ve Özgürlük Cephesi, "IMF ve Dünya Bankası Karşıtı Birlik" içinde yer alarak şu andan itibaren sokaklarda olacaktır. Şu andan itibaren bütün sokaklar artık eylem alanıdır. 6-7 Ekim günlerinde ise meşru savunma hakkımızı kullanacağız.
Emek ve Özgürlük Cephesi, bütün emekçileri IMF/DB hırsızlarına karşı mücadeleye çağırıyor!
Emek ve Özgürlük Cephesi, soyguncuları defetmek için bütün halkı sokaklara çağırıyor!
Emek ve Özgürlük Cephesi, özgür bir ülke ve insanca yaşam için savaşıyor!

Bizler emekçileriz; misafiri severiz ama hırsızları asla!
Sokaktayız, herkesi sokağa çağırıyoruz!
İstanbul, dikensiz gül bahçesi değildir!
Kahrolsun emperyalist soyguncular!
Yaşasın halkın direniş gücü!
Yaşasın emekçilerin birliği!
Yaşasın özgür ülke insanca yaşam mücadelemiz!

12 Eylül 2009
Emek ve Özgürlük Cephesi


 
 

 

sbarikat07@gmail.com
Sosyalist Barikat / Aylık Sosyalist Dergi
Yönetim Yeri: Çakırağa Mah. Abdüllatif Paşa Sk. 4/5 Aksaray-İstanbul
0212 632 23 19