Güncel
Şehitlerimiz
Barikat
Kültür
Tarih
Kitaplar
Dizi Yazılar
Görüşler
Linkler
Ana Sayfa
 
Arşiv
Makale Dizini


 

 

Emek ve Özgürlük Cephesi
6. No'lu Açıklama
emekveozgurluk09@gmail.com
avrupa.emekozgurluk@googlemail.com


Polis ve İşbirlikçi Medya
Düpedüz Yalan Söylüyor
Terörü Yaratanlar
IMF'nin Bekçileridir!

7 Ekim 2009

İki gündür İstanbul gaza bulanıyor, iki gündür sokaklar polis tarafından cehenneme döndürülüyor ve iki gündür olup bitenler hakkında halka yalan söyleniyor.
Emperyalist haydutluk şebekeleri olan IMF ve DB'nin İstanbul'da yaptıkları zirveye karşı protestolar iki gün boyunca sürdü. Onlarca yaralı, yüz elliye yakın gözaltı bu iki günün bilançosudur.
Devrimciler haftalardır açıkça ilan ettikleri gibi emperyalist hırsızlara İstanbul'un dikensiz gül bahçesi olmadığını gösterdiler. Bunu yapacaklarını hiç gizlemediler; gizleme gereği duymadılar; çünkü hırsızlara karşı direnmeyi meşru bir hak olarak gördüler. 6 Ekim sabahında da ortada en küçük bir muğlak durum yoktu. Polis devrimci güçlerin bu soygun toplantısına müdahale etmek istediklerini biliyordu ve bu oyunda aldıkları rol emperyalist efendilerini korumaktan ibaretti. Daha yürümeye bile başlamayan kitlenin üstüne vahşice saldıran ve en küçük bir uyarı olmaksızın gaz bombalarını kullanmaya başlayan polis, yaptığı görevin üstünü örtmek için iki gündür yalanlar yayıyor, işbirlikçi medyaya bu yönde haber ve görüntüler geçiyor.
Dünyanın her yerinde burjuva basın yalan söylemekle görevlidir. Ancak, Türkiye'nin emperyalist uşağı medyası kadar uydurma haber yapan bir başka ülkenin medyası yoktur. İki gündür yayılan iğrenç yalanlar bunun örneğidir.
"Taksim'deki basın açıklaması sırasında ara sokaklardan molotof atıldığı" söyleniyor örneğin; hiç utanmadan söylüyorlar bunu!
Oysa polis, basın açıklaması henüz bitmişken, hiçbir sertlik yokken bilerek ve isteyerek saldırmış ve ortalığı cehenneme çevirmiştir. Ayrıca basın açıklaması yapılan yere ara sokaklar açılamaktadır, söylenen fiziki olarak da olanaksızdır.
"Kalp krizinden ölen kişinin eylemcilerin yolu kapatması yüzünden hastaneye yetiştirilemediğini" söylüyorlar; hiç utanmadan söylüyorlar bunu!
Oysa panik ve telaş içindeki polis söz konusu kişinin bindirildiği taksiye yol vermemiş, ambulans geldiğinde ise kapıyı açamadıkları için vatandaşı karga tulumba bir durumda bütün tıp kurallarını ihlal ederek ambulansa çuval gibi atmışlardır. Söylenenlerin tam tersine iki gün süren olaylar boyunca eylemciler, ufukta bir ambulans görüldüğü anda yolu mutlaka açmışlardır.
"Eylemcilerin her yere ve her dükkana saldırdığını" söylüyorlar; hiç utanmadan söylüyorlar bunu!
Oysa kontrol dışı durumlar tartışılır olmakla birlikte eylemler sırasında özellikle banka şubelerinin hedef alındığı bilinmektedir. Tersine önüne gelene saldıran ve olaylarla ilgisiz bir yığın insanı hedef alan, insanları yakaladıktan sonra ağzına biber gazı sıkan polistir.
"Sabrı taşan vatandaşların göstericilere meydan dayağı attığı" söyleniyor; hiç utanmadan söylüyorlar bunu!
"Vatandaş" dediklerini devrimciler tanıyor; AKP binalarında ve faşist kurumlarda yuvalanan ve polisin desteğinden güç alarak hareket eden sefil güruhların "vatandaş" diye sunulması son derece alçakça bir yalandır. Tersine çoğu yerde halktan insanlar devrimcilere yardım etmiş ve polisin terörünü protesto etmiştir.
Ve daha bir sürü yalan!

Bütün bu yalan rüzgarlarının arasında ise tek bir gerçek var: İstanbul, "yumuşak başlı bir şehir olmadığını" emperyalist efendilere göstermiştir! İki gün boyunca devrimciler, emekçiler, sokak sokak direnmişler ve ellerinden geleni yapmışlardır. Ve polis, bütün vahşetine rağmen direnişçilerin güncü kıramamıştır!
Hiçbir yalan bu gerçeğin üstünü örtemez!
2009 yılının 6-7 Ekimi, İstanbul'un emperyalistlere direndiği bir gün olarak tarihe geçmiştir. Emek ve Özgürlük Cephesi bu sürece emeği geçen herkesi kutlamaktadır.

Emek ve Özgürlük Cephesi, bütün gözaltıların derhal serbest bırakılmasını ve 6-7 Ekim olaylarını yaratan Vali ve Emniyet Müdürü'nün istifasını istiyor.
Emek ve Özgürlük Cephesi, bütün medya kuruluşlarını devrimcilere ve halka dil uzatmamaları için bir kez daha uyarıyor.

Yaşasın 6-7 Ekim Direnişi!
Yaşasın Devrim ve Sosyalizm!

7 Ekim 2009
Emek ve Özgürlük Cephesi



 
 

 

sbarikat07@gmail.com
Sosyalist Barikat / Aylık Sosyalist Dergi
Yönetim Yeri: Çakırağa Mah. Abdüllatif Paşa Sk. 4/5 Aksaray-İstanbul
0212 632 23 19