Güncel
Şehitlerimiz
Barikat
Kültür
Tarih
Kitaplar
Dizi Yazılar
Görüşler
Linkler
Ana Sayfa
 
Arşiv
Makale Dizini
 

 

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi Kurucusu Dr. George Habbaş'ın önsözüyle

Ghassan Kanafani… Dr. George Habbaş… Abu Ali Mustafa… Ahmed Saadat… Leyla Halid… Meryem Abu Dagga… Faysal Darraj… Adib Nema… İbrahim Nassar… Filistin Halk Kurtuluş Cephesi 5. ve 6. Kongre belgeleri, politik raporlar, röportajlar, mektuplar…

"Gururluyuz. Çünkü 1970'li yıllardan beri emperyalizmin sınıflandırdığı "terörist örgütler" listesinin başındayız. Buna bağlı olarak Cephe'ye karşı bir ambargo uygulanmaktadır. Dolayısıyla özellikle maddi ve lojistik destekten mahrumuz. Bu da ilerici direniş çizgimizden kaynaklanmaktadır. Her ne kadar bu ambargo Cephe'nin gelişmesini etkilemişse de, emperyalistler bu ambargoyu yalnız bize değil bütün dünyadaki ve özellikle Ortadoğu'daki ilerici devrimci oluşumlara karşı uyguluyor.
Ortadoğu'daki İslamcı akımların önü emperyalist ve gerici yönetimler tarafından açılıyor. Ağırlıklı olarak Türkiye, Mısır ve Filistin... Türkiye'deki 70'li yıllarda Denizler ve Mahirlerin şehit düştükleri an İslamcıların ve Milli Görüşçülerin yolu açılmıştır. Ve bugün iktidar onların elindedir. Filistin'de de durum böyledir. 70'li yıllarda Halk Cephesi'nin gerillaları Filistin'de hunharca öldürülürken Müslüman Kardeşler'in dernekleri açılıyor, genişliyordu. Bugün de Hamas iktidara geliyor. Hiçbir fark yok, ambargo herkes için uygulanıyor. Ama her ne kadar karanlık güçlerin hegemonyası altına girersek girelim Ortadoğu'da sosyalizmi mutlaka ve mutlaka kuracağız, zulmü ve sömürüyü bitireceğiz.
(…) Cephe her zaman bir enternasyonalist bir örgüt olmuştur. Dünyanın değişik ülkelerinden ve milletlerinden şehitlerimiz var. Onların kanlarını yerde bırakmamak, boşa ölmediklerini kanıtlamak için Marksizm-Leninizme sımsıkı sarılmamız gerekir. Çünkü insanlar bizi enternasyonalist devrimci bir örgüt olarak gördükleri için aramıza katıldılar, bize güvendiler. Onların bu güvenini boşa çıkartmayacağız."

Dr. George Habbaş

Filistin yarası, derin bir yara… Durmadan kanıyor ve kan her akşam ekranlardan evlerimize, oturma odalarımıza dek süzülüp geliyor.
Medya tekelleri ne derse desin, bu topraklar üzerinde yaşayan emekçi insanlar, her zaman bu kanın acısını yüreklerinin derinliklerinde duydular. Zaman zaman yanıltıldılar belki ama içlerinden bir ses onlara her zaman Amerika-İsrail ikilisinin vahşeti konusunda gerçekleri söyledi. Satılık kalemlerin bütün çabalarına karşın bu topraklarda İsrail ve Amerika'ya karşı bir "sevgi" hiçbir zaman yaratılamadı.
"Filistin: Devrim Sürüyor" bu kanayan yaranın ve büyük direnişin Türkiye'de pek bilinmeyen bir cephesini anlatmayı amaçlıyor: Filistin solu!
Son yıllarda, -Siyonizmin bilinçli çabalarına da bağlı olarak- Filistin ve genel olarak Ortadoğu'nun köktendinci akımlarla birlikte anılması neredeyse adet oldu. Filistin'deki demokrat ve devrimci damardan söz etmemek medyanın özellikle tercih ettiği bir şey. O kadar ki, bazen TV haberlerinde gösterilen bir Filistin gösterisinde ortalık tamamen kızıl bayraklarla kaplı olduğunda bile spikerin "bu bayrakların kime ait olduğundan" tek bir sözcükle olsun bahsetmemesi de artık alıştığımız bir durumdur.
Böyle yapılmaktadır, çünkü "sakallı-çarşaflı" bir tablo, Arap olmayan dünyada ve özellikle de Avrupa-Amerika'da korku yaratmak için daha "uygun" bulunmaktadır. "Gözü dönmüş İslami terörist" imgesiyle sıradan Avrupalının ödünü patlatmak, daha da ileri giderek "medeniyetler çatışması" saçmalıklarını canlandırmak ve bu arada en gerici Hıristiyan tarikatlarını devreye sokarak sürekli bir dinsel kışkırtma yaratmak, emperyalizmin Ortadoğu politikalarının olmazsa olmaz ideolojik dayanaklarıdır.
Türkiye'de de manzara böyledir. "Ara sıra 'orantısız güç'(!) kullanmak zorunda kalan" İsrail ile gözü dönmüş fanatik Filistinliler arasında anlamsız bir kör dövüşü… İşte bize sunulan tablo budur! Böylece orta sınıflardan "Beyaz Türkler"in korkuları beslenmekte, bal gibi "şeriatçı" bir cinayet şebekesi olan İsrail devleti parlatılarak sempatikleştirilmeye çalışılmaktadır.
Oysa bu gerçek değil! Hiç değil!
Filistin devrimci hareketi ve onun en güçlü temsilcisi olan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi,
hiç de öyle kendi toprağına yabancı, köksüz ve marjinal bir güç değildir; Filistin sorununun tarihi kadar eski bir tarihe sahiptir ve yüksek bir prestiji vardır. FHKC, yalnızca kurucusu Dr. George Habbaş ve şehit Abu Ali Mustafa'nın şahsında bile bütün Arap dünyasında haklı bir saygınlık sahibidir. Ve bu güç, kurulduğu 1967 yılından beri Filistin topraklarında sürdürdüğü kararlı savaş sonucunda her zaman siyasi tablonun göz ardı edilemez bir parçası olmuştur.
Ayrıca FHKC, Türkiye solunun tarihinde de önemli bir yere sahiptir. Türkiye'deki devrimci gruplarla bir kader arkadaşlığı ve derin bir yoldaşlık FHKC ve diğer Filistinli devrimci örgütlerde yaygın bir duygudur. Herhalde bunun en açık kanıtı, Deniz Gezmiş'in şu ünlü Filistin kimliğidir!
İşte bu kitap, Filistin direnişinin bu görülmek ve gösterilmek istenmeyen cephesini ele alıyor ve bunu yaparken de doğrudan FHKC'nin kendi kaynaklarına yöneliyor. FHKC kurucularıyla röportajlar, kongre belgeleri, raporlar, makaleler, mektuplar… Tümü bir arada bize bir örgütün portresini veriyor. Toparlayıcı olması açısından kitaba bir Filistin kronolojisi ve başka bazı ek bilgiler de eklendi. Böylece FHKC'nin belli bir tarihsel tablo içinde anlaşılması sağlanıyor. Ayrıca büyük bir incelik göstererek Türkiyeli okur için kitaba önsöz yazan FHKC kurucusu Dr. George Habbaş, aslında bir önsöz metninin de ötesine geçerek yapıta ciddi bir katkı sunuyor.

Kafasını medyanın kumundan çıkararak "bir başka Filistin'i" görmek isteyen Türkiyeli okura yardımcı olmak umuduyla…


Filistin: Devrim Sürüyor
(Filistin Halk Kurtuluş Cephesi)
Ankakitaplığı
Derleyen: Evrim Opuz
Çeviriler: Akın Sarı ve Sosyalist Barikat Çeviri Kolektifi
320 sayfa
1. Baskı 2007 Mayıs
ISBN : 975-01816-0-3
TELOS Dağıtım


 


 

 

 

 

 

sbarikat07@gmail.com
Sosyalist Barikat / Aylık Sosyalist Dergi
Yönetim Yeri: Çakırağa Mah. Abdüllatif Paşa Sk. 4/5 Aksaray-İstanbul
0212 632 23 19